ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປີນີ້ເມືອງໄຊເສດຖາ ກະກຽມເບ້ຍໄມ້ 30 ພັນເບ້ຍ ເພື່ອປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 57 ເຮັກຕາ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸກທະສາດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ວາງອອກຄືການເພີ່ມອັດຕາປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ເພີ່ມເປັນ 70% ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເມື່ອຮອດປີ 2020 ແລະປະຕິບັດຕາມວິໃສທັດຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2024 ໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງສີຂຽວ,ສະອາດ ແລະສະເໜ່,ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກະກຽມທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນປີ 2019 ນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ .

ທ່ານ ພອນໄຊ ໄກສອນເສນາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2019 ນີ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ ໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍວິໃສທັດ ສ້າງເມືອງໄຊເສດຖາ ເປັນເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ສະເໜ່, ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ກະກຽມເບ້ຍໄມ້ທີ່ຈະປູກຈໍານວນ 30 ພັນເບ້ຍ, ໂດຍຈະປູກໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 75 ເຮັກຕາ, ເບ້ຍໄມ້ທີ່ກະກຽມໄວ້ປູກ ປະເພດໄມ້ຫວງຫ້າມ ແລະໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ ມີ: ໄມ້ຂະຍູງ, ໄມ້ດູ່ລາຍ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ຕີ້ວ, ປະເພດໄມ້ກິນໝາກ ແລະໄມ້ໃຫ້ໜໍ່ມີ ໝາກໝ່ວງ, ໝາກພ້າວ ແລະ ໄມ້ໃຜ່ , ສ່ວນໄມ້ປະດັບມີ ຕົ້ນຄູນ, ຕົ້ນອິນທີ, ຕົ້ນຈໍາປາ ແລະ ອື່ນໆ .

ທ່ານ ພອນໄຊ ໄກສອນເສນາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ໄຊເສດຖາ ຍັງໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມ ຈົ່ງພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງໃນມໍ່ນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມວິໃສທັດຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2024 ໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ສະເໜ່ .

ຂ່າວ: ຂ. ອັດຕະປື ວັດທະນາ ຫຼວງອາໄພ.