ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໃນປີ 2020 ຜ່ານມາ ບັນລຸ 56.146.467 ໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ່າກັບ 55,19% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ປີ 2019 ຫລຸດລົງ 34,71 % ໃນນີ້ ສີນຄ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສົ່ງອອກຫລາຍກວ່າໝູ່ ລວມມີ: ຢາງພາລາ, ແປ້ງມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍລຳ, ກ້ວຍ ແລະ ໝາກໂມ.
ທ່ານ ວັນທາ ພົມວິໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໃນປີ 2020 ຜ່ານມາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົ່ງອອກໄປ ຈີນ ມູນຄ່າ 49.854.337 ໂດລາສະຫະ ລັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນໄທ ມູນຄ່າ 5.347.182 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົ່ງອອກຫວຽດ ນາມ ມູນຄ່າ 944.948 ໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນ ຄ້າບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຫລາຍຊະນິດພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ.
ສ່ວນສີນຄ້ານໍາເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນປີ 2020 ຜ່ານມາ ມີມູນຄ່າ 112.000.464 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການນໍາເຂົ້າອຸປະ ກອນເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະເຄືອງໃຊ້ສວຍປະຈຳວັນ, ສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ສີນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສີກຳ, ສີ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫຼ່, ທຽບໃສ່ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໃນປີ 2019 ເພີ່ມຂື້ນ 8,10% ແຕ່ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 3 ເທົ່າຕົວ.
Cr: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ
Loading...