ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປີ 2019 ນີ້ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ກວ່າເຮັກຕາ

ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນ ກໍຄືຊາວກະສິກອນ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 390 ບ້ານ, 61,916 ຄອບຄົວ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວ ບຸກເບີກ,ປັບປຸງ,ກະກຽມດິນ ແລະ ຕົກກ້າ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປູກເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ທັນກັບລະດູການ ເຊິ່ງປີນີ້ ເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ນາປີ ມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

  ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ ແຜນການ,ຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ: ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີ ປະ ຈຳປີ 2019 ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຈຳນວນ 7 ເມືອງ ມີທັງຫມົດ 15,907 ເຮັກຕາ( ເກືອບ 16 ພັນເຮັກຕາ ) ໃນນັ້ນ ເມືອງໄຊ ມີ 3,990 ເຮັກຕາ,ເມືອງຫຼາ 718,5 ເຮັກ ຕາ,ນາຫມໍ້ 3,167 ເຮັກຕາ,ເມືອງງາ 1,574 ເຮັກຕາ,ເມືອງແບງ 2,792 ເຮັກຕາ,ເມືອງຮຸນ 3,324 ເຮັດຕາ ແລະ ເມືອງປາກແບງ ມີ 341,3 ເຕັກຕາ ລວມແລ້ວ ເນື້ອ ທີ່ປຸູກເຂົ້ານາປີ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນປີນີ້ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 314 ເຮັກຕາ.

  ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາປີເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກປະຊາຊົນສ່ວຍຫຼາຍ ພ້ອມກັນປັບປຸງ,ບຸກເບີກຄືນ ເນື້ອທີ່ນາເຮື້ອ ແລະ ເປີດນາໃຫມ່ ເຊິ່ງຜ່ານມາເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໂຈະການຜະລິດເຂົ້ານາປີ.

  ສໍາລັບການປູກເຂົ້ານາປີ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄາດວ່າຈະໄດ້ພ້ອມກັນລົງມືປູກ ໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງ ແມ່ນສຳເລັດການຕົກກ້າ ແລ້ວ 30 %.

  ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ : ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກເຂົ້ານາປີ ທັງຫມົດ 65,390 ໂຕນ ( 65 ພັນກວ່າໂຕນ ) ແລະ ນອກຈາກປະຊາຊົນ ຈະກະກຽມໃນການປູກເຂົ້ານາປີແລ້ວ ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປູກເຂົ້າໄຮ່ ຕື່ມອີກ ເຊິ່ງມີນີ້ເຫັນວ່າມີເນື້ອທີຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼືອ 15,800 ເຮັກຕາ ເນື່ອງຈາກການນໍາແຂວງໄດ້ຫັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ປູກພືດ ທົດແທນການປູກເຂົ້າໄຮ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັງຫມົດ ປະມານ 28,440 ໂຕນ.

ຂ່າວຈາກ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ