ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກອງປະຊຸມຂະແໜງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງທົ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນ ການປີ 2023 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 05 ຫາ 06 ມັງກອນນີ້ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຫ່ງຊາດ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ທ່ານ ພັນທະວົງ ວົງສໍາພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ກອງປະ ຊຸມຂະແໜງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງທົ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2023 ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະຫລຸບລາຍງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະ ມົງປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນປີ 2023, ລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ການສັງລວມບັນຫາ ແລະ ແນະ ນຳວິທີ ແກ້ໄຂ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຜະ ລິດ, ການສະໜອງ ອາຫານສັດບົກ ແລະ ສັດນໍ້າ, ວຽກງານ ການປະມົງ, ການຜະ ລິດ, ການສະໜອງລູກປາ, ວຽກງານກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ; ຜ່ານຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂາ ອະນາໄມ ເພື່ອສົ່ງສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ໄປຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ລວມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງບັນດາຟາມຕົວແບບໃນການລ້ຽງສັດບົກ ແລະ ສັດນ້ຳ ຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການ. ພ້ອມທັງຕີລາຄາໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍອີງໃສ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິ ບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຂງ ແຮງ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ ອາຫານ ສັດປີ 2023 ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນ, ຜູ້ປະກອບການຫັນມານໍາໃຊ້ອາຫານສັດທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ແລະ ການສົ່ງອອກ ສັດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ງົວ-ຄວາຍ ໄປຍັງ ຈີນ ແລະ ປະ ເທດອ້ອມຂ້າງ ລວມທັງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂານາໄມກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ ຜະ ລິດຕະພັນສັດ ແລະ ສັດນໍ້າໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ເພື່ອເອື້້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຂອງນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສະ ດວກ ວ່ອງໄວ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລ້ຽງ ສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ, ຕິດພັນກັບການສ້າງອາຊີບໃຫ້ ຊາວກະສິກອນໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ມີຄໍາເຫັນຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ, ວຽກງານການຂອງຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຂະຫຍາຍຕົວເກືອບ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ, ກວມເອົາປະມານ 17 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫລື GDP ລື່ນແຜນການປີ 2022 ທີ່ສະພາຮັບຮອງ 0,2 ສ່ວນ ຮ້ອຍ ແລະ ທຽບໃສ່ປີ 2021 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,4 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນນີ້, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສັດລ້ຽງທົ່ວປະ ເທດ ຂະຫຍາຍຕົວຫລາຍກວ່າ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ການປະມົງຂະ ຫຍາຍຕົວ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ, ທຽບໃສ່ປີ 2021 ຜ່ານມາ. ນອກນີ້ ວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຍັງ ມີຫຼາຍອັນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມການຜະລິດສັດບົກ-ສັດນ້ຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນ, ການ ສົ່ງອອກ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອາຫານສັດ, ການຄວບຄຸມພະຍາດສັດ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ຍັງປະຕິ ບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ສະຫຼຸບຕີ ລາຄາ, ຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໄປລວງດຽວກັນກ່ຽວກັບ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ຕົວເລກຄາດໝາຍລວມທັງ ວິທີການ, ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.%
ຂ່າວ;ພາບ: ບຸນຍັງ ພຸດສະຫວັດ