ທ້າວ ແກ້ວ ໄຊຍະລາດ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ປາກຕົມ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນນີ້ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 4 ແຮງງານ, ຜູ້ກ່ຽວມີອາຍຸ 32 ປີ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ, ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຮັດບໍລິການດ້ານໄຟຟ້າ, ຄອບຄົວມີດິນທໍາການຜະລິດ 3 ຕອນ, ມີເນື້ອທີ່ 12 ເຮັກຕາ ຄື: ດິນນາ 1,34 ເຮັກຕາ, ດິນປູກພືດ 2,12 ເຮັກຕາ ແລະ ດິນປູກຫຍ້າ-ລ້ຽງສັດ 8,54 ເຮັກຕາ, ສໍາລັບການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນໄດ້ປູກພືດ 3 ສະນິດໝູນວຽນສະລັບໄປມາໃນດິນຕອນດຽວ, 1 ປີສາມາດປູກໄດ້ສອງຮອບຄື: ປູກຜັກກະລໍາປີ, ປູກສາລີຫວານ ແລະ ໝາກແຕງຫວານ, ໂດຍໄດ້ເລີ່ມປູກແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນໄປ, ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດມີຄື: ການປູກຜັກກະລໍາປີແມ່ນໃຊ້ແນວພັນພື້ນບ້ານທີ່ວາງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ມາຫວ່ານໃສ່ໜານ, ຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາໄປປູກໃສ່ຂຸມທີ່ກຽມໄວ້, ການໃຫ້ນໍ້າອາທິດທີ່ 1-3 ຫຼັງປູກແມ່ນຫົດ 3 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງ, ຈາກນັ້ນແມ່ນຫົດອາທິດລະຄັ້ງ, ຜົນຜະລິດໄດ້ປະມານ 1,75 ໂຕນຕໍ່ລະດູ, ສາມາດຂາຍໄດ້ເປັນເງິນທັງໝົດ 19,6 ລ້ານກີບ, ການປູກໝາກແຕງຫວານແມ່ນໄດ້ປະສົມດິນຮ່າຍໃສ່ເບົ້າ 1/5 ຄື: ດິນ 4 ສ່ວນ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ ປະສົມເຂົ້າກັນ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາເມັດພັນລົງສຽບໃສ່ 3-4 ແກ່ນຕໍ່ເບົ້າ, ຫົດນໍ້າມື້ລະເທື່ອ, ພາຍຫຼັງແຕກເປັນເບ້ຍປະມານ 2 ອາທິດຈຶ່ງນໍາໄປປູກໃສ່ຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ຄື: ກວ້າງ 20×20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເລິກ 30 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຂຸມແມ່ນ 2-2,5 ແມັດ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກຮອງພື້ນ 2 ກິໂລຕໍ່ຂຸມ ແລ້ວເອົາດິນລົງ, ຫົດນໍ້າ ພ້ອມເອົາເບ້ຍລົງປູກ, ຫົດນໍ້າມື້ລະເທື່ອປະມານໜຶ່ງອາທິດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ບາມື້ຫົດ, ໄດ້ 2 ອາທິດແມ່ນຄັດເອົາເບ້ຍທີ່ບໍ່ສົມບູນອອກ, ຈົ່ງໄວ້ 2-3 ເບ້ຍຕໍ່ຂຸມ, ຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນ, ປຸຍ ແລະ ຕິດຕາມພ້ອມບົວລະບັດຮັກສາຈົນກວ່າຈະອອກໝາກ, ຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ປະມານ 3,92 ໂຕນ, ຂາຍໄດ້ເງິນ 28,7 ລ້ານກີບ, ວິທີປູກສາລີຫວານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດໄຖນາໃຫຍ່ໄຖ ພ້ອມປັບດິນໃຫ້ລະອຽດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາເອົາແນວພັບລົງປູກໂດຍເອົາສຽມສັກແລ້ວເອົາເມັນພັນປ່ອນໃສ່ 1 ເມັດຕໍ່ຂຸມ, ໄລຍະຫ່າງປະມານ 0,25×0,75 ແມັດ, ພາຍຫຼັງທີ່ປູກແລ້ວຫົດນໍ້າອາທິດລະເທື່ອ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໃສ່ຝຸ່ນ, ປຸຍ ແລະ ຕິດຕາມການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 68 ວັນຂຶ້ນໄປແມ່ນສາມາດເກັບກູ້ໄດ້, ຜົນຜະລິດຈະໄດ້ປະມານ 1,44 ໂຕນ, ຂາຍໄດ້ເງິນ 16,8 ລ້ານກີບ, ລວມລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດພືດໝູນວຽນ 3 ສະນິດແລ້ວ, ຈະມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 65,1 ລ້ານກີບ, ນອກຈາກລາຍຮັບຈາກການປູກພືດໝູນວຽນແລ້ວ, ຄອບຄົວຍັງມີລາຍຮັບຈາກການປູກພືດກະສິກໍາສະນິດອື່ນ, ການຂາຍສັດລ້ຽງ ແລະ ການບໍລິການຊ່າງໄຟຟ້າ ລວມທັງໝົດ 152,4 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ 25,4 ລ້ານກີບ, ຍ້ອນຄວາມອົດທົນ, ດຸໝັ່ນໃນການທໍາການຜະລິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ແກ້ວ ໄຊຍະລາດ ມີລາຍຮັງທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ, ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ ໃນການປູກພືດໝູນວຽນເປັນສິນຄ້າ.

ຂ່າວ-ພາບໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ, ນັກຂ່າວຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

Loading...