ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ, ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກໍ່ຄື ອົງການປົກຄອງເມືອງຄອບ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເປັນສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ຫັນມາເຮັດການຜະລິດແບບຄົງທີ່ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງເຂົ້າຄອບຄົວ ໃນນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ລາວທອງຈັນ ຮາ ແມ່ນອີກຫນຶ່ງຄອບຄົວທີ່ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ແລ້ວຫັນມາປູກຢາງພາລາ, ລ້ຽງງົວ ຕິດພັນກັບການປູກຫຍ້າ.

ທ່ານ ລາວທອງຈັນ ຮາ ອາຍຸ 57 ປີ, ເຜົ່າມົ້ງ, ອາໄສຢູ່ບ້ານ ຜາບ່ອງ ເມືອງ ຄອບ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 4 ແຮງງານ, ສໍາຮອງ 4 ແຮງງານ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍໃນເມືອກ່ອນແມ່ນເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ, ປູກສາລີ, ແຕ່ສະພາບຄອບຄົວຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ພໍແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ, ຈຶ່ງໄດ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແລ້ວນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຫັນມາປູກຢາງພາລາ, ໂດຍໄດ້ເລີ່ມປູກແຕ່ປີ 2006 ໃນເນື້ອທີ່ 14 ເຮັກຕາ, ມີ 8,000 ຕົ້ນ, ຮອດປີ 2016 ກໍ່ໄດ້ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ( ຫຍ້າໂລຊີ ) ໃນເນື້ອທີ່ 7 ເຮັກຕາເພື່ອລ້ຽງງົວ, ທໍາອິດແມ່ນໄດ້ນໍາງົວມາລ້ຽງ ຈໍານວນ 35 ໂຕ, ງົວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການແບ່ງປັນຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຊື້ເອົາຈໍານວນໜຶ່ງ, ການລ້ຽງແມ່ນໄດ້ປ່ອຍງົວກິນຫຍ້າເອງຕາມສວນຫຍ້າ ໂດຍໄດ້ລ້ອມຮົ້ວໜາມໝາກຈັດຈອດໝົດທຸກດ້ານ, ມີເຮືອນຮົ່ມສໍາລັບສັດນອນ, ງົວທຸກໂຕແມ່ນໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດປີລະ 2 ຄັ້ງ, ມີກ້ອນແຮ່ທາດເປັນອາຫານເສີມ, ຮອດປະຈຸບັນແມ່ນມີເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ 16 ເຮັກຕາ, ມີ 9,142 ຕົ້ນ, ສາມາດຂີດຢາງໄດ້ 8,000 ຕົ້ນ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທັງໝົດ 29 ໂຕນຕໍ່ປີ, ຫຼັງຫັກຄ່າຈ້າງຄົນຂີດອອກແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນຕົວຈິງ 145.000.000 ກີບ, ມີເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າທັງໝົດ 10 ເຮັກຕາ, ມີງົວທັງໝົດ 100 ກວ່າໂຕ, ປີຜ່ານມາຂາຍງົວຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເງິນ 87.500.000 ກີບ, ລວມລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວທັງໝົດ 232.500.000 ກີບ ຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໃນຄອບຄົວແມ່ນ 16.600.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ທ່ານ ລາວທອງຈັນ ຮາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າອີກ 3 ເຮັກຕາ, ຈັດສັນສວນຫຍ້າແບ່ງເປັນລ້ອກ, ຈະຊື້ແນວພັນງົວເຂົ້າຕື່ມຈໍານວນໜຶ່ງ, ຈະບຸກເບີກໜອງເກັບນໍ້າ ພ້ອມທັງສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າໄວ້ທີ່ສູງເພື່ອໃຫ້ສັດກິນຢ່າງພຽງພໍໃນລະດູແລ້ງ.

ຂ່າວ-ພາບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ

Loading...