ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກໍ່ຄືການຊີ້ນຳໆພາ ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕາມແລວເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແນ່ໃສ່ສ້າງເມືອງໝື່ນໃຫ້ເປັນເມືອງພັດທະນາຮອບດ້ານ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາວຽກງານໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ຕິດພັນກັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊົນ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ສຸມທຶນຮອນໃສ່ວຽກງານຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພື່ອທົດແທນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກທໍາລາຍໃຫ້ກັບຄືນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກໄມ້, ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄອບຄົວ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຜົນສໍາເລັດ.

ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ຈູເຈ່ຍຫາ ໜໍຕູ້ ອາຍຸ 46 ປີ  ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ມູນເຊື້ອຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ເຊື້ອໝັ້ນ ແລະ ເອກະກະພາບຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຍຶດຖືໃນອຸດົມຄະຕິເຕື່ອນໃຈຂອງພັກ-ລັດຖະບານທີ່ວ່າ ບຸກບືນກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການເປັນກ້າວຍ່າງ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບກະສິກຳ ໂດຍທຸມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ປະສົມການໃນຊີວິດຂອງຕົນ ຫັນມາປູກຢ່າງພາລາເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ ຈົນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນກາຍເປັນຄອບຄົວພົ້ນທຸກ.

ທ່ານ ຈູເຈ່ຍຫາ ໜໍຕູ້ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທີມງານນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເມືອງໝື່ນ ວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ເກີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ບ້ານສັນຟານ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ,ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວ ກັບນາງ ຢົວຢ່າງ ອາຍຸ 42 ປີ,ມີລູກນໍາກັນ 5 ຄົນ,ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 9 ຄົນ, ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 5 ຄົນ. ພຶ້ນຖານປະສົບການຜ່ານມາ ໃນປີ 2006 ຕົນເອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ເຕັກນິກການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມາທົດລອງປູກ ຢູ່ບ້ານບໍພຽງ ເມືອງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຈໍານວນ 3,576 ເບ້ຍ. ຕົກມາປີ 2008 ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຖີ່ນຖານຢູ່ບ້ານນໍ້າແພດ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍຢຶດໝັ້ນອາຊີບເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນຕໍຄືເກົ່າ, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ເຄີຍປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາມາກ່ອນນັ້ນ, ເພື່ອມາທົດລອງ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຮັດຕົວຈິງຢູ່ເມືອງໝື່ນ, ໂດຍຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ດິນນໍາປະຊາຊົນທີ່ມີເອກະສານຖືກຕ້ອງ ໃນເນື້ອທີ່ 12 ເຮັກຕ່າ ໃນລາຄາ 36.000.000 ກີບ, ໄປພ້ອມກັບການວາງແຜນດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍລະອຽດ, ການນໍາໃຊ້ຕົ້ນທຶນເຊັ່ນ: ຊື້ແນວພັນ,ຄ່າແຮງງານຂຸດຂຸມ, ຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາ, ຢາກະຕຸ້ນຮາກ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນກ້າເບ້ຍ, ປູກຈໍານວນ 4000 ຕົ້ນ, ມາຮອດປີ 2011 ໄດ້ປູກຕື່ມອີກ 2000 ຕົ້ນ ລວມທັງໝົດມາຮອດປັດຈຸບັນ 6000 ຕົ້ນ, ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກ 2,5×8 ແມັດ ມີເນື້ອທີ່ 12 ເຮັກຕາ, ການບົວລະບັດຮັກສາໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຕົ້ນຍັງນ້ອຍແມ່ນ ປີໜຶ່ງຕໍ່ 2 ເທື່ອ, ໃຊ້ເວລາປູກ 7-8 ປີ ກໍ່ສາມາດກີດນໍ້າຢາງໄດ້. ຕົກມາຮອດປີ 2016 ຕົນເອງໄດ້ກີດຢາງ 3,800 ຕົ້ນ, ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 1 ຕົ້ນຕໍ່ 7 ກິໂລກຼາມ ສະເລ່ຍຂາຍໃນລາຄາ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ 3.500 ກີບ ເປັນເງີນ 93.100.000 ກີບ ຕໍ່ປີ. ປີ 2017 ກີດນໍ້າຢາງໄດ້ 3,800 ຕົ້ນ, ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 1 ຕົ້ນຕໍ່ 8 ກິໂລກຼາມ ສະເລ່ຍຂາຍໃນລາຄາ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ 4.500 ກີບ ເປັນເງິນ 136.800.000 ກີບ ຕໍ່ປີ. ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ກີດນໍ້າຢາງໄດ້ຫຼາຍຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນຜະລິດ, ສະເລ່ຍຂາຍໃນລາຄາ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ 5.400 ກີບ ເປັນເງີນ 360.000.000 ກີບ ຕໍ່ປີ.

  

ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນເຊັ່ນ: ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ ສະເລ່ຍເປັນເງິນ 51.000.000 ກີບ ຕໍ່ປີ; ໄລ່ລຽງກໍາໄລປະມານ 300.000.000 ກີບ ຕໍ່ປີ, ກ່ອນຈະປະສົບຜົນສຳເລັດແບບນີ້ ກໍ່ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງຂັນເທິງ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໝື່ນ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ສິດຕິດເເທດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆຕະຫຼອດມາ  ຈົນສ້າງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກາຍເປັນຕົວແບບດ້ານກະສິກຳຂອງເມືອງໝື່ນ ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຕົນເອງກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງ ໃຫ້ຂື້ນປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ່ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໝື່ນຄັ້ງທີ III .

ນອກຈາກການປູກຢາງພາລາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມເກັບຊື້ນໍ້າຢາງພາລາ ພາຍໃນເມືອງໝື່ນຕື່ມອີກ ,ການຈໍາໜ່າຍແມ່ນຂາຍສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງ, ມາຮອດປະຈຸບັນຄອບຄົວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ ຖ້າທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ ຕົນເອງມີຄວາມສາມາດຊື້ພາຫະນະ, ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຄອບຄົວ, ມີເງີນສະສົມສົ່ງລູກຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ວິຊາອາຊີບ, ມາຮອດປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນ 1 ຫຼັງລົດຮຸນໃດ 1 ຄັນ, ລົດຈັກ 4 ຄັນ.

ໂອກາດນີ້ທ່ານ ຈູເຈ່ຍຫາ ໜໍຕູ້ ຍັງໄດ້ຝາກເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງໝື່ນ, ເມືອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈຍາກປູກຢາງພາລາ ແຕ່ບໍ່ມີບົດຮຽນ ຫຼື ປະສົບການ ກໍ່ສາມາດມາປຶກສາມາປຶກສານຳເພິ່ນໄດ້ ເພາະວ່າເພິ່ນຈະເເນະນຳວິທີປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຍັງສະໜອງແນວພັນເບ້ຍຢາງພາລາຕື່ມອີກ.

ຂຽນໂດຍ: ແຫວນຄຳ ສຸມູນທາ

Loading...