ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ປ່າສະຫງວນນໍ້າກະດິງເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປ່າສະຫງວນທີ່ອົງ ການອະນຸລັກສັດປ່າສາກົນ ຫລື WCS ປະຈໍາລາວ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນອະນຸລັກສັດປ່າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ລາວ ຫຼື ໂຄງການ “ECILL” ໂດຍການສະໜອງທຶນຂອງອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ ຫລື AFD, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຫລື EUແລະ ໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາສັດປ່າຢູ່ທະວີບອາຊີ ແລະ ອັບຟຣິກກາສະໜັບສະໜູນໂດຍ GIZ ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ.
ທ່ານ ນາງ ມະໂນລີ ສີສະຫວັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ຫລື WCS ປະຈໍາລາວໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ຫລື WCS ເລີ່ມເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວເປັນໄລຍະເວ ລາຫລາຍກວ່າ 30 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຊ່ວຍລັດ ຖະບານລາວສໍາຫລວດສັດປ່າ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງ ສັດປ່າຈົນເຖິງປີ 1990 ໄດ້ຊ່ວຍລັດຖະບານລາວສ້າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 18 ແຫ່ງ ໃນ ທົ່ວປະເທດທໍາອິດ ເຊິ່ງອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ຫລື WCS ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາມີບົດບາດຊ່ວຍໃນການ ຄຸ້ມຄອງບາງປ່າສະຫງວນທີ່ເຫັນວ່າຄວນໃຫ້ບູລິມາສິດ ເປັນຕົ້ນ: ອຸທິຍານນໍ້າແອດ-ພູເລີຍແຂວງ ຫົວພັນ, ປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກະດິງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ເຂດດອະນຸລັດຢູ່ຕາມສາຍພູຫຼວງ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ຫລື WCS ປະຈໍາ ລາວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ຫລື WCS ເລີ່ມເຂົ້າໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອະນຸລັດສັດປ່າແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາອະນຸລັກຕ່າງໆ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການວາງແຜນການຈັດສັນ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ການຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອື່ນໆ.%
ຂ່າວ;ພາບ: ບຸນຍັງ ພຸດສະຫວັດ