ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປ້ອງກັນໂຣກກະດູກຜ່ອຍ

   ສຳລັບໂຮກກະດູຜ່ອຍນັ້ນສາມາດທີ່ຈະຫາວິທີແກ້ໄດ້ງ່າຍໆ ໃກ້ໆຕົວເຮົານີ້ເອງ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ພຽງແຕ່ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມ ກິນຜັກແລະພືດຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ງາດຳ ພືດທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີສານໄຟເຕດ ແລະ ຊາເລດ ຢູ່ນຳນັ້ນເອງ ສອງຕົວນີ້ຈະມີການຂັດຂວາງການດູດຊຶມຂອງແຄວຊຽມຢ່າງເຕັມທີ່.

ເຂົ້າກ້ອງ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະກິນເຂົ້າມືື້ໃດໆ ເຮົາເລືອກເປັນເຂົ້າກ້ອງຈະດີກ່ວາ ນອກຈາກຈະມີວິຕາມິນສູງ ຍັງມີແຄວຊຽມສູງ ເພາະເຮົາກິນເຂົ້າທຸກມື້ ທຸກມື້ເຮົາໃຊ້ເຂົ້າກ້ອງເປັນຫຼັກຈະດີທີ່ສຸດ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຫຼາຍ.

ປານ້ອຍ ແລະ ກຸ້ງນ້ອຍ ເພາະວ່າມີກະດູກອ່ອນທີ່ມີແຄວຊຽມຫຼາຍສາມາດທີ່ຈະເສີມສ້າງແລະ ປ້ອງກັນໂຣກກະດູກຜ່ອຍເປັນຢ່າງດີ ຊຶ່ງປາແລະກຸ້ງໂຕນ້ອຍນັ້ນມີປະລິມານແຄວຊຽມທີ່ຫຼາຍ.

ຜັກກາດນາ  ເປັນຜັກທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ຫຼາຍ ເພາະວ່າມີສານພິດທີ່ປົນຢູ່ຫຼາຍ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີປະເພດດຽວກັນ ກະລ່ຳປີ ຜັກກວາງຕຸ້ງ.

ໂຢເກີດ ມີວິຕາມິນ k ທີ່ເສີມສ້າງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ.

ເຕົ້າຮູ້ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຕົ້າຮູ້ ນົມຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ແປຮູບເປັນຢ່າງອື່ນສາມາດທີ່ຈະກິນແລ້ວ ແຄວຊຽມ ຍັງມີໜ້າທີ່ຫລຸດການຂັບແຄວຊຽມອອກຈາກຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກເຮົາແຂງແຮງ ແລະ ຫ່າງຈາກໂຣກກະດູກຜ່ອຍໄດ້.

ຊາດຳ ໃນຊາດຳນັ້ນມີສານທີ່ເອີ້ນວ່າ ຟາໂວນອຍ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກຂອງເຮົາແຂງແຮງ ຄວນດື່ມມື້ລະ 2-3 ຈອກ.

ປາທູຕົ້ມ ຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນດີ ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍດູດຊຶມແຄວຊຽມໄດ້ດີ.