ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜັກພື້ນບ້ານຕ້ານມະເຮັງ

* ເຫັດ: ເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ ຫລຸດເຊວມະເຮັງ

* ກະທຽມ: ຢຸດຢັ້ງການເຕີບໂຕຂອງມະເຮັງໃນກະເພາະອາຫານ

* ໝາກເດື່ອ: ຂ້າແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊວມະເຮັງຫລຸດລົງ

* ຂີ້ມິ້ນ: ປ້ອງກັນມະເຮັງລໍາໄສ້, ລໍາໄສ້ໃຫຍ່

* ຜັກຈໍາພວກກະລໍ່າ: ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ແລະ ອື່ນໆ

* ຖົ່ວ: ຫລຸດການເກີດມະເຮັງທີ່ຕ່ອມລູກໝາກ

* ຂີງ: ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ

* ໝາກເຜັດ: ຫລຸດການເກີດມະເຮັງກະເພາະອາຫານ

* ໝາກຮຸ່ງ: ຢຸດຢັ້ງການເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກ