ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜັກລ້າງສານພິດ ດີທ໊ອກສານເຄມີດ້ວຍທຳມະຊາດ

– ສະນາລີ: ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມດັນເລືອດໄດ້ດີ ໃນຜັກສະນາລີຍັງມີສານທີ່ຊ່ວຍຂັບຂອງເສຍຈາກຢາສູບໃນຮ່າງກາຍ

– ໝາກແຄ້ງ: ຊ່ວຍກໍາຈັດຂອງເສຍອອກຈາກລະບົບທາງເດີນອາຫານໄດ້ໄວຂຶ້ນ

– ພືດຕະກູນກະລໍ່າ: ຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງກະເພາະອາຫານຈາກແບັກທີເຣຍ ແລະ ໄວຣັດ

– ໝາກແຕງ: ມີຄຸນສົມບັດດັກຈັບ ແລະ ກໍາຈັດຂອງເສຍຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນກັນລວມໄປເຖິງຜັກໃບສີຂຽວເຂັ້ມຊະນິດອື່ນ

– ຜັກຕໍານິນ: ຄຸນສົມບັດກະຕຸ້ນການຜະລິດນໍ້າບີໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ລໍາໄສ້ຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ດີ

– ໝາກເລັ່ນ: ຊ່ວຍຫລຸດຄໍເຣັສເຕີຣອນບໍ່ດີໃນກະແສເລືອດໄດ້

– ກະຫລົດ: ຊ່ວຍຮ່າງກາຍຂັບສານພິດຕົກຄ້າງອອກມາທາງລະບົບຂັບຖ່າຍ

– ຜັກຊີ: ຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ