ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜັກອີ່ຮຸມ

ໃບ: ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໂຣກເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ ຫຼືໃຊ້ໃບສົດນໍາມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ເອົາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນບາດແຜ ໃຊ້ເປັນຢາບໍາລຸງ ຂັບຍ່ຽວເປັນຕົ້ນ
– ຮາກ: ມີອັລກາລອຍ 2 ຊະນິດຄື Morniginine ແລະ Moringine ເຊິ່ງມີລິດເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຂຶ້ນ ນໍາມາປຸງເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈໄດ້
– ເມັດ: ໃຊ້ເມັດສົດ ນຳມາຄັ້ນເອົານໍ້າມັນອອກຈະໄດ້ Behen Oil ຫຼື Ben ໃຊ້ເປັນອາຫານ ໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງສຳອາງ ຫຼື ປຸງເປັນຢາແກ້ໄຂ້ ໃຊ້ທາພາຍນອກແກ້ບວມ ແກ້ປວດໂຣກຕາມຂໍ້.