ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຜັງລາຍການ

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM 103.7MHz ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເດືອນ 09 ປີ 2018
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
1 5:00-6:00 ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນ
2 6:00-06:30 ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ອາຊຽນວັນນີ້
3 06:30-07:00 ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ
4 07:00-07:30 ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
5 07:30-08:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ10 ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
6 08:00-08:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
7 08:30-09:00 ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ນິທານຫຼານນ້ອຍ
8 09:00-10:00 ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ລາຍການ ກາແດງ
9 10:00-10:30 ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ
10 10:30-11:00 ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ
11 11:00-12:00 ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ
12 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
13 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
14 13:00-13:30 ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ອາທິດ ບັນເທີງ
15 13:30-14:00 ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
16 14:00-14:30 ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ
17 14:30-15:00 ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ
18 15:00-15:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
19 15:00-15:30 ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ອຳມະຕະເພງລາວ ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
20 15:30-16:00 ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ
21 16:00-16:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ທ່ອງທ່ຽວລາວ ມ່ວນດີມີສຸກ
22 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
23 17:00-17:30 ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ
24 17:30-18:30 ສົນທະນາພາສາແມ່ ສົນທະນາພາສາແມ່ ສົນທະນາພາສາແມ່ ສົນທະນາພາສາແມ່ ສົນທະນາພາສາແມ່ ສົນທະນາພາສາແມ່ ສົນທະນາພາສາແມ່
25 18:30-19:00 ເພງມ່ວນສາລະດີ ເພງມ່ວນສາລະດີ ເພງມ່ວນສາລະດີ ເພງມ່ວນສາລະດີ ເພງມ່ວນສາລະດີ ເພງມ່ວນສາລະດີ ເພງມ່ວນສາລະດີ
26 19:00-19:30 ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ
27 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ແຜ່ນດິນແມ່ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ9 ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
(FM+AM)
ແຜ່ນດິນແມ່
28 20:00-20:30 ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນ ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນ ຖ່າຍທອດຫວຍ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ  ມາຕຸພູມ
29 20:30-21:00 ເພັງດັງໃນອາດີດ ເພັງດັງໃນອາດີດ ຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນ ລໍາເລື່ອງ ລໍາເລື່ອງ ອາຊຽນວັນນີ້
(FM)
30 21:00-21:15 ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ
31 21:15-22:00 ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ໄວໜຸ່ມ
32 22:00-22:30 ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ ລາຕີ ເມຕາ
33 22:00-23:00 ສຽງເພງຍາມເດິກ ສຽງເພງຍາມເດິກ ສຽງເພງຍາມເດິກ ສຽງເພງຍາມເດິກ ສຽງເພງຍາມເດິກ ສຽງເພງຍາມເດິກ ສຽງເພງຍາມເດິກ
34 23:00-24:00 ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ