ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜັງລາຍການ

ຜັງລາຍການ

ຜັງລາຍການອອກອາກາດ FM 103.7 Mhz
ລ/ດ ຊື່ລາຍການ ມື້ອອກອາກາດ ເວລາກະຈາຍ
1  ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ຈັນ-ເສົາ 6:00-6:30
2  ລາຍການອາຊຽນວັນນີ້ ວັນອາທິດ
3  ສີສັນຍາມເຊົ້າ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 6:30-7:00
4  ລາຍການຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນ ວັນເສົາ
5  ລາຍການຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນ ອາທິດ
6  ພາກຂ່າວທົ່ວໄປ ທຸກມື້ 7:00-7:30
7  ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 9 ຂອງພັກ ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ
8  ເຂົ້າໃຈມະຕິ 9 ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງ ວັນສຸກ
9  ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ວັນເສົາ 7:30-8:00
10  ວັນອາທິດພົບມິດລາຍການ ວັນອາທິດ
11  ຂັບຂີ່ປອດໄພ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:00-8:30
12  ທ່ອງທ່ຽວເມືອງລາວ ເສົາ – ອາທິດ
13  ຂ່າວບໍລິການສັງຄົມ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30-9:00
14  ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ວັນເສົາ 8:30-9:00
15  ນິທານຫລາຍນ້ອຍ ວັນອາທິດ
16  ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ວັນຈັນ-ສຸກ 9:00-10:00
17  ພົບກັນທ້າຍສັບປະດາ ວັນເສົາ
18  ກາແດງ(ສູນບໍລິຈາກເລືອດ) ວັນອາທິດ
19  ມໍລະດົກລາວ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 10:00-11:00
20  ສີສັນບັນເທີງ ວັນເສົາ
21  Climax Sunday ວັນອາທິດ
22  ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 11:00-11:30
23  ເພງກ່ອນທ່ຽງ ວັນເສົາ-ອາທິດ 11:00-12:00
24  ເພງກ່ອນທ່ຽງ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 11:30-12:00
25 ພາກຂ່າວທົ່ວໄປ ທຸກມື້ 12:00-12:30
26  ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ວັນຈັນ,ພຸດ,ສຸກ 12:30-13:00
27  ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຊີວິດ ວັນອັງຄານ
28  ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ວັນພະຫັດ
29  ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ວັນເສົາ
30  ສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ວັນອາທິດ
31  ເພື່ອນທະນາຄານ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 13:00-13:30
32  ສຶກສາຫາປະໂຫຍດ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 13:30-14:00
33  ເພງສາກົນ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 14:00-15:00
34  ເພງສາກົນ ວັນອາທິດ
35  ສີສັນສຽງເພງ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ
36  ອາທິດບັນເທີງ ວັນອາທິດ
37  ເພງຍາມບ່າຍ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 15:00-15:30
38  ຊີວິດໃນເມືອງ 15:30-16:00
39  ຂັບຂີ່ປອດໄພ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 16:00-16:30
40  ມ່ວນດີມີສຸກ ວັນອາທິດ 15-16
41  ຊີວິດໃນເມືອງ ວັນເສົາ 16:00-17:00
42    ຂ່າວຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 16:30-17:00
43  ອາທິດອັດສະດົງ ( ວສລ ) ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 17:00-17:30
44  ອາທິດອັດສະດົງ ( Unitel ) ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 17:30-18:00
45  ລາຍການຈັກກະວານຟຣັ່ງໂກໂຟນີ ວັນເສົາ 17:00-17:30
46  ລາຍການຄົນຮັກເພງ ວັນອາທິດ 16:00-17:00
47  ລາຍການກາເຟບັນເທີງ ວັນອາທິດ 17:00-18:00
48  ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ ວັນຈັນ,ພຸດ,ອາທິດ 18:00-18:30
49  ປະກັນສັງຄົມ ວັນອັງຄານ, ພະຫັດ
50  ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ວັນສຸກ
51  ຄອບຄົວສຸກສັນ ວັນເສົາ
52  ຂັບລໍາບ້ານເຮົາ ວັນທິດ
53   ລະຄອນວິທະຍຸ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 18:30-19:00
54  ລາຍການຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ວັນເສົາ
55  ຂັບລໍາບ້ານເຮົາ ວັນອາທິດ
56  ພາກຂ່າວທົ່ວໄປ ທຸກມື້ 19:00-19:30
57  ເມືອງລາວຄົນລາວ ວັນຈັນ-ພະຫັດ 19:30-20:00
58  ລາຍການໂຄສະນາອົບຮົມ ວັນສຸກ
59  ຮັກແຜ່ນດິນແມ່ ເສົາ ແລະ ອາທິດ
60  ຄໍ່າຄືນແຫ່ງດວງດາວ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 20:00-21:00
61  ຄຸນນະທໍາປະຈໍາໃຈ ວັນເສົາ
62  ມາຕຸພູມ ວັນອາທິດ
63  ຂ່າວພາກເດິກ ວັນຈັນ-ວັນທິດ 21:00-21:15
64  ຊາວໜຸ່ມ ວັນຈັນ-ວັນເສົາ 21:15-22:00
65  ສຽງເພງເພື່ອນໄວໜຸ່ມ ວັນອາທິດ
66  ສຽງເພງຍາມເດິກ ວັນຈັນ-ວັນທິດ 22-24:00
ອັດສະຖານີ