FM 103.7Mhz

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM 103.7MHz
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (ປັບປຸງໃໝ່1)
ລ/ດເວລາວັນຈັນວັນອັງຄານວັນພຸດວັນພະຫັດວັນສຸກວັນເສົາວັນອາທິດ
15:00-6:00ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນສົດຊື່ນຍາມເຊົ້າສົດຊື່ນຍາມເຊົ້າ
26:00-06:30ຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການອາຊຽນວັນນີ້
306:30-07:00ເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ
407:00-07:30ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
507:30-08:00ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
(AM&FM)
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
(AM&FM) ໃໝ່
608:00-08:30ຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພລາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວ/
ກວາງຊີທີ່ສວຍງາມ
ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/
ປະເທດຈີນທີ່ສວຍງາາມ
708:30-09:00ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມມ່ວນດີມີສຸກ
ແທນ ນິທານຫຼານນ້ອຍ
809:00-10:00ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາລາຍການ ກາແດງ
910:00-10:30ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດ
1010:30-11:00ຊີວິດໃນເມືອງ ( ໃໝ່)ຊີວິດໃນເມືອງ ( ໃໝ່)ຊີວິດໃນເມືອງ ( ໃໝ່)ຊີວິດໃນເມືອງ ( ໃໝ່)ຊີວິດໃນເມືອງ ( ໃໝ່)ລະຄອນ ຈີນ (ໃຫມ່)ລະຄອນ ຈີນ (ໃຫມ່)
1111:00-11:30ເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງລາຍການສອນພາສາຈີນລາຍການສອນພາສາຈີນລາຍການສອນພາສາຈີນ
1211:30-12:00ເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງອາທິດ ບັນເທີງ
(ມຊ)
1312:00-12:30ຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງ
1412:30-13:00ເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ປ້າສາ
1513:00-14:00ເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນ
1614:00-14:30ເພງຍາມບ່າຍເພງຍາມບ່າຍເພງຍາມບ່າຍເພງຍາມບ່າຍເພງຍາມບ່າຍເພງຍາມບ່າຍສຽງຈາກ ແນວລາວສ້າງຊາດ
1714:30-15:00ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍພັດທະນາຊົນນະບົດຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຍົກບັນຫາມາສົນທະນາຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ
ພາສາມົ້ງ(ໃຫມ່)
ແທນ ສຶກສາກິລາ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ປ່ຽນແທນ ສຶກສາກິລາ
1815:00-15:05ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
1915:05-15:30ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ສຶກສາກິລາ ປ່ຽນແທນ
ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ
ສຶກສາກິລາ ປ່ຽນແທນ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
2015:30-16:00ປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມ
2116:00-16:30ຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
ແທນມ່ວນດີມີສຸກ
2216:30-17:00ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງພັນເລື່ອງເລົ່າ
ເວົ້າເລື່ອງທຸລະກິດ
ພັນເລື່ອງເລົ່າ
ເວົ້າເລື່ອງທຸລະກິດ
2317:00-18:00ສົນທະນາບັນຫາພາສາລາວສົນທະນາບັນຫາພາສາລາວສົນທະນາບັນຫາພາສາລາວສົນທະນາບັນຫາພາສາລາວອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງ
2418:00-19:00ອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງຮອບຮູ້ເລື່ອງ SMEຮອບຮູ້ເລື່ອງ SMEຮອບຮູ້ເລື່ອງ SME
2519:00-19:30ພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າ
2619:30-20:00ເມືອງລາວຄົນລາວ(ໃໝ່)ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(ໃໝ່)ເມືອງລາວຄົນລາວ(ໃໝ່)ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(ໃໝ່)ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
2720:00-20:30ຖ່າຍທອດຫວຍຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນຖ່າຍທອດຫວຍຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນຖ່າຍທອດຫວຍລຳເລື່ອງ ໃໝ່ລຳເລື່ອງ ໃໝ່
2820:30-21:00ເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດອາຊຽນວັນນີ້ ( ໃໝ່)
2921:00-21:15ຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີ
3021:15-22:00ເພງກ່ອມນິດທຣາເພງກ່ອມນິດທຣາເພງກ່ອມນິດທຣາເພງກ່ອມນິດທຣາເພງກ່ອມນິດທຣາເພງກ່ອມນິດທຣາໄວໜຸ່ມ
3122:00-23:00ລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງ
ປິດສະຖານີ
Loading...