FM 103.7Mhz

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM 103.7MHz ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (23.8.2022)
ລ/ດເວລາວັນຈັນວັນອັງຄານວັນພຸດວັນພະຫັດວັນສຸກວັນເສົາວັນອາທິດ
15:00-6:00ລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນລົມທົ່ວທິດຮັບອາລຸນສົດຊື່ນຍາມເຊົ້າສົດຊື່ນຍາມເຊົ້າ
26:00-06:30ຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການອາຊຽນວັນນີ້
306:30-07:00ເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີເພື່ອສຸຂະພາບທີດີຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ
407:00-07:30ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
507:30-08:00ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
11ຂອງພັກ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
11ຂອງພັກ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
11ຂອງພັກ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
11ຂອງພັກ
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
608:00-08:30ຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພລາຍການທ່ອງທ່ຽວລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
708:30-09:00ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມນິທານຫຼານນ້ອຍ
809:00-10:00ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາລາຍການ ກາແດງ
810:00-11:00ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍ
(ລາຍການພິເສດ)
1011:00-11:30ເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງລາຍການສອນພາສາຈີນ
ເລີ່ມວັນທີ2/9/22
ລາຍການສອນພາສາຈີນລາຍການສອນພາສາຈີນ
11:30-12:00ເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງອາທິດ ບັນເທີງ
(ມຊ)
1112:00-12:30ຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງ
1212:30-13:00ເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
1313:00-14:00ເພງກ່ອນບ່າຍເພງກ່ອນບ່າຍເພງກ່ອນບ່າຍເພງກ່ອນບ່າຍເພງກ່ອນບ່າຍເພງກ່ອນບ່າຍສຽງຈາກ ແນວລາວສ້າງຊາດ
1414:00-14:30ເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນ
1514:30-15:00ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍພັດທະນາຊົນນະບົດຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຍົກບັນຫາມາສົນທະນາຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍສຶກສາກິລາສຶກສາກິລາ
1615:00-15:05ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
1715:05-15:30ຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
1815:30-16:00ປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມປະກັນສັງຄົມ
1916:00-16:30ຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ(AM&FM)ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ(AM&FM)
2016:30-17:00ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
2117:00-18:00ສົນທະນາພາສາແມ່ສົນທະນາພາສາແມ່ສົນທະນາພາສາແມ່ສົນທະນາພາສາແມ່ອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງ
2218:00-19:00ອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງຮອບຮູ້ເລື່ອງ SMEຮອບຮູ້ເລື່ອງ SMEຮອບຮູ້ເລື່ອງ SME
2319:00-19:30ພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າ
2419:30-20:00ເມືອງລາວຄົນລາວເມືອງລາວຄົນລາວເມືອງລາວຄົນລາວຮັກແຜ່ນດິນແມ່
(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ X ຜັນຂະ ຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ(AM&FM)ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
(AM&FM)
ຮັກແຜ່ນດິນແມ່
(AM&FM)
2520:00-20:30ຖ່າຍທອດຫວຍຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນຖ່າຍທອດຫວຍຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນຖ່າຍທອດຫວຍທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM)
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM)
2620:30-21:00ເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດເພັງດັງໃນອະດີດອາຊຽນວັນນີ້ (FM)
(ປ່ຽນແປງ)
ປ່ອຍເພງ
(ປ່ຽນແປງ)
ລຳເລື່ອງ(AM&FM)ລຳເລື່ອງ(AM&FM)
2721:00-21:15ຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີຂ່າວ 15 ນາທີ
2821:15-22:00ເພງກ່ອມນິດທຣາ
(ປ່ຽນຊື່)
ເພງກ່ອມນິດທຣາ
(ປ່ຽນຊື່)
ເພງກ່ອມນິດທຣາ
(ປ່ຽນຊື່)
ເພງກ່ອມນິດທຣາ
(ປ່ຽນຊື່)
ເພງກ່ອມນິດທຣາ
(ປ່ຽນຊື່)
ເພງກ່ອມນິດທຣາ
(ປ່ຽນຊື່)
ໄວໜຸ່ມ
2922:00-22:30ລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງລາຕີສຽງເພງ
3022:30-23:00ລາຍການຈາກ VoV(ເລີ່ມໃໝ່)ລາຍການຈາກ VoVລາຍການຈາກ VoVລາຍການຈາກ VoVລາຍການຈາກ VoVລາຍການຈາກ VoVລາຍການຈາກ VoV
ປິດສະຖານີ
Loading...