ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

   ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ

ລາຍການຕາມຕາຕະລາງ

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM 103.7MHz ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ( ອັບເດດ 01/2018 )
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
1 06:00-06:30 ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ອາຊຽນວັນນີ້
2 06:30-07:00 ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
3 07:00-07:30 ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
4 07:30-08:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ10 ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
5 08:00-08:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
6 08:30-09:00 ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ນິທານຫຼານນ້ອຍ
7 09:00-10:00 ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ລາຍການ ກາແດງ
8 10:00-10:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
9 10:05-10:30 ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ
10 10:30-11:00 ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ
11
12 11:00-12:00 ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ
13 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
14 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
15 13:00-13:30 ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ອາທິດ ບັນເທີງ
16 13:30-14:00 ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
17 14:00-14:30 ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ
18 14:30-15:00 ເພັງຍາມບ່າຍ ເພັງຍາມບ່າຍ ເພັງຍາມບ່າຍ ເພັງຍາມບ່າຍ ເພັງຍາມບ່າຍ ເພັງຍາມບ່າຍ ເພັງຍາມບ່າຍ
19 15:00-15:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
20 15:00-15:30 ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ
21 15:30-16:00 ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
22 16:00-16:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ທ່ອງທ່ຽວລາວ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ມ່ວນດີມີສຸກ
23 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
24 17:00-17:30 ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
25 17:30-18:00 ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ ຄອບຄົວສຸກສັນ
26 18:00-18:30 ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ ປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ ປະກັນສັງຄົມ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ອາຊຽນວັນນີ້
27 18:30-19:00 ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ
28 19:00-19:30 ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ
29 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ9 ແຜ່ນດິນແມ່ ແຜ່ນດິນແມ່
30 20:00-20:30 ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນ ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນ ຖ່າຍທອດຫວຍ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ  ມາຕຸພູມ
31 20:30-21:00 ເພັງດັງໃນອາດີດ ເພັງດັງໃນອາດີດ ຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນ ລໍາເລື່ອງ ລໍາເລື່ອງ
32 21:00-21:15 ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ
33 21:15-22:00 ລາຕີສຽງເພັງ ລາຕີສຽງເພັງ ລາຕີສຽງເພັງ ລາຕີສຽງເພັງ ລາຕີສຽງເພັງ ລາຕີສຽງເພັງ ໄວໜຸ່ມ
34 22:00-23:00 ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ
35 23:00-24:00 ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ ບົດກອນແລະສຽງເພັງ