ລາຍການຕາມຕາຕະລາງ

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM 103.7MHz ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ( ອັບເດດ 01/2018 )
ລ/ດເວລາວັນຈັນວັນຄານວັນພຸດວັນພະຫັດວັນສຸກວັນເສົາວັນທິດ
106:00-06:30ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ອາຊຽນວັນນີ້
206:30-07:00ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ສະບາຍດີວັນໃໝ່ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
307:00-07:30ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
407:30-08:00ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກເຂົ້່າໃຈມະຕິ10ຜູ້ແທນປະຊາຊົນຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
508:00-08:30ຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພລາຍການທ່ອງທ່ຽວລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
608:30-09:00ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມນິທານຫຼານນ້ອຍ
709:00-10:00ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາສີສັນສຽງເພງບ້ານນາລາຍການ ກາແດງ
810:00-10:05ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
910:05-10:30ມໍລະດົກລາວມໍລະດົກລາວມໍລະດົກລາວມໍລະດົກລາວມໍລະດົກລາວມໍລະດົກລາວມໍລະດົກລາວ
1010:30-11:00ຂ່າວບໍລິການຂ່າວບໍລິການຂ່າວບໍລິການຂ່າວບໍລິການຂ່າວບໍລິການຂ່າວບໍລິການຂ່າວບໍລິການ
11
1211:00-12:00ເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງເພັງມ່ວນໝໍລໍາດັງ
1312:00-12:30ຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງ
1412:30-13:00ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍພັດທະນາຊົນນະບົດຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຍົກບັນຫາມາສົນທະນາຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
1513:00-13:30ເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານເພື່ອນທະນາຄານອາທິດ ບັນເທີງ
1613:30-14:00ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
1714:00-14:30ເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນເພງສາກົນ
1814:30-15:00ເພັງຍາມບ່າຍເພັງຍາມບ່າຍເພັງຍາມບ່າຍເພັງຍາມບ່າຍເພັງຍາມບ່າຍເພັງຍາມບ່າຍເພັງຍາມບ່າຍ
1915:00-15:05ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
2015:00-15:30ຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງຊີວິດໃນເມືອງ
2115:30-16:00ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາຄື້ນແຫ່ງປັນຍາຄື້ນແຫ່ງປັນຍາຄື້ນແຫ່ງປັນຍາຄື້ນແຫ່ງປັນຍາຄື້ນແຫ່ງປັນຍາຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
2216:00-16:30ຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພຂັບຂີ່ປອດໄພທ່ອງທ່ຽວລາວ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ມ່ວນດີມີສຸກ
2316:30-17:00ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
2417:00-17:30ອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງອາທິດອັດສະດົງ
ລ/ດເວລາວັນຈັນວັນຄານວັນພຸດວັນພະຫັດວັນສຸກວັນເສົາວັນທິດ
2517:30-18:00ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ສົນທະນາບັນຫາພາສາແມ່ຄອບຄົວສຸກສັນ
2618:00-18:30ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດປະກັນສັງຄົມເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດປະກັນສັງຄົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຜູ້ແທນປະຊາຊົນອາຊຽນວັນນີ້
2718:30-19:00ລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸ
2819:00-19:30ພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າພາກຂ່າວຄໍ່າ
2919:30-20:00ເມືອງລາວຄົນລາວເມືອງລາວຄົນລາວເມືອງລາວຄົນລາວເມືອງລາວຄົນລາວເຂົ້່າໃຈມະຕິ9ແຜ່ນດິນແມ່ແຜ່ນດິນແມ່
3020:00-20:30ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນຖ່າຍທອດຫວຍຄື້ນນີ້ມີສຸກຄື້ນນີ້ມີສຸກຄື້ນນີ້ມີສຸກ ມາຕຸພູມ
3120:30-21:00ເພັງດັງໃນອາດີດເພັງດັງໃນອາດີດຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນຂັບລໍາທ້ອງຖິ່ນລໍາເລື່ອງລໍາເລື່ອງ
3221:00-21:15ຂ່າວ 15ນາທີຂ່າວ 15ນາທີຂ່າວ 15ນາທີຂ່າວ 15ນາທີຂ່າວ 15ນາທີຂ່າວ 15ນາທີຂ່າວ 15ນາທີ
3321:15-22:00ລາຕີສຽງເພັງລາຕີສຽງເພັງລາຕີສຽງເພັງລາຕີສຽງເພັງລາຕີສຽງເພັງລາຕີສຽງເພັງໄວໜຸ່ມ
3422:00-23:00ຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນຟັງກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ
3523:00-24:00ບົດກອນແລະສຽງເພັງບົດກອນແລະສຽງເພັງບົດກອນແລະສຽງເພັງບົດກອນແລະສຽງເພັງບົດກອນແລະສຽງເພັງບົດກອນແລະສຽງເພັງບົດກອນແລະສຽງເພັງ
Loading...