FM 94.3Mhz

ລາຍການອອກອາກາດລະບົບ FM 94.3 Mhz ວິທະຍຸກກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ.

ທີ່ນີ້ ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ລະບົບຄື້ນ FM 94.3 MHz ເລີ່ມອອກອາກາດຫຼາຍຊ່ອງທາງ (ເຣດີໂອ ກາເດັນ) Radio Garden, ຟັງໄດ້ທົ່ວໂລກ, ແຕ່ເວລາ 05:00 ໂມງເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນເຖິງ ເວລາ 24:00 ໂມງທ່ຽງຄືນ.

ເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍການທາງ ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ຄື້ນ FM 94.3 MHz

 1. ລາຍການ ( ເອີ້ນລູກ ປຸກມາຟັງ ) ເລີ່ມແຕ່ 5:00 – 7:00 ຕອນເຊົ້າ
 2. ລາຍການ ( ເສັ້ນທາງ ທຳມາຫາກິນ ) ເລີ່ມແຕ່ 7:30 – 9:00 ຕອນເຊົ້າ
 3. ລາຍການ ( ໄປໜ້າ ຫຼຽວຫຼັງ ) ເລີ່ມແຕ່ 9:00 – 11:00 ຕອນເຊົ້າ
 4. ລາຍການ ( ປູກ ປັນຍາ ຫາຄວາມຮູ້ ) ເລີ່ມແຕ່ 11:00 – 12:00 ຕອນເຊົ້າ
 5. ລາຍການ ( ຄວາມຮູ້ ຄູ່ປັນຍາ ) ເລີ່ມແຕ່ 12:30 – 14:00 ຕອນບ່າຍ
 6. ລາຍການ ( ທຸລະກິດ ຕິດພັນກົດໝາຍ ) ເລີ່ມແຕ່ 14:00 – 16:30 ຕອນບ່າຍ
 7. ລາຍການ ( ກັບບ້ານ ອາຫານແລງ ) ເລີ່ມແຕ່ 16:30 – 18:00 ຕອນບ່າຍ
 8. ລາຍການ ( ສຳລານ ບ້ານເຮົາ ) ເລີ່ມແຕ່ 18:00 – 19:00 ຍາມແລງ
 9. ລາຍການ ( ຫຼັງພວງມະໄລ ) ເລີ່ມແຕ່ 19:30 – 20:30 ຕອນຄໍ່າ
 10. ລາຍການ ( ຊີວິດ ເໝືອນຝັນ ) ເລີ່ມແຕ່ 20:30 – 22:30 ຂ້ອນຄືນ
 11. ລາຍການ ( ເພງກອມໃຈ ) ເລີ່ມແຕ່ 22:30 – 24:00 ຂ້ອນຄືນ
Loading...