ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

FM 97.3Mhz

FM 97.3Mhz

ຕາຕາລາງລາຍການຂອງຄື້ນ FM 97.30 MHZ Happy RadiO
6:00-7:00 60 ນາທີ ລາຍການ ອາລຸນວັນໃໝ່ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ອັດເດດຂ່າວຕ່າງໆ ຍັງວາງ
7:00-7:30 ຂ່າວພາກເຊົ້າ
7:30-8:30 60 ນາທີ ລາຍການ ອັບເດດຍາມເຊົ້າ ອອກອາກາດທກທມື້ຂ່າວບັນເທິງອແລະສາລະຕ່າງໆ ເປີດເພງລົບທຸງບ້ານນາ ພີເຈພີງ
8:30-9:00 30 ນາທີ ລາຍການ ມ່ວນກັບສຽງເພງ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ມີສາລະພ້ອມເຄັດລັບໜ້າຮູ້ຕ່າງໆເປີດເພງລົບທຸງບ້ານນາ ພີເຈຕູຕູ່
9:00-1:00 60 ນາທີ ມ່ວນອີຫຼີ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ເຄັດລັບຂອງຄວາມງາມ ແລະອາການເພືອສຸຂະພາບເປີດເພງລົບທຸງບ້ານນາ ພີເຈ ກິນ້ອຍ,ຟ້າໃສ
10:00-11:00 60 ນາທີ ລາຍການ The Best Radio ອອກອາກາດທຸກໆມື້ພ້ອມສາລະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເປີດເພງ ລູກທົ່ງບ້ານນາ ແລະ ລາວສະໄໝ ພີເຈຢູໂກະ
11:00-12:00 60 ນາທີ ລາຍການ Love Lunch ອອກອາກາດທຸກໆມື້ໆ ພີເຈກຸ້ງນາງ,ມີ່,ເອກກີ້
12:00-12:30 ຂ່າວພາກທຽ່ງ
12:30-13:30 60 ນາທີ Sport Variety ອອກອາກາດທຸກໆມື້ໆເປີດເພງລູກທຸງບ້ານນາ ແລະລາວສະໄໝ ພີເຈຄຳ
13:30-14:00 30 ນາທີ ຫັນສາພາເພີນ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ ເປີດເພງລູກທົ່ງບ້ານນາ ພີເຈກິນ້ອຍ,ຟ້າໃສ
14:00-15:00 60 ນາທີ Life Syle Music ອອກອາກາດທຸກໆມື້ພ້ອມນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ໃນປະເທດອາຊຽນ ເພງສາກົນ ພີເຈເອກ, ດາດ້າທີວີລາວ
15:00-16:00 60 ນາທີ ສູນລວມຄວາມບັນເທິງ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ ເປີດເພງ ລາວແລະສາກົນ ພີເຈໂນ່າ
16:00-17:00 60 ນາທີ Top Variety ອອກອາກາດທຸກໆມື້ພ້ອມສາລະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເປີດເພງ ສາກົນ ແລະ ລາວສະໄໝ ພີເຈນິກ
17:00-18:00 60 ນາທີ ສີສັນບັນເທິງ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ເປີດເພງລູກທົ່ງບ້ານນາອັບເດດບົດເພງໃໝ່ ພີເຈໝີນ້ອຍ,ເອກກີ້
18:00-19:00 60 ນາທີ Love Radio ອອກອາກາດທຸກໆມື້ອັບເດດເລື່ອງການຂັບຂີ່ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການສັນຈອນເປີດເພງລາວສະໄໝ ວຽງສະໄໝ ພີເຈເປເລ້
19:00-19:30 ຂ່າວພາກຄ່ຳ
19:30-20:30 60 ນາທີ Club easy night ອອກອາກາດທຸກໆມື້ພ້ອມສາລະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເປີດເພງ ລາວສະໄໝ ແລະ ລູກທົ່ງບ້ານນາ ພີເຈ້ບ້ຽວ
20:30-21:30 60 ນາທີ ເພງຮິດຕິດກະແສ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ພ້ອມນຳສະເໜີບົດເພງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່  ພີເຈ ເປ້
21:30-22:30 60 ນາທີ Up Too You                        ຍັງວ່າງ
22:30-24:00 90 ນາທີ ເມຈິກເລດິໂອ ອອກອາກາດທຸກໆມື້ພ້ອມຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ແລະ ປິດສະຖານີ  ຍັງວ່າງ