ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອຸດົມໄຊສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການ 7 ກຸ່ມກິດຈະກໍາ , 19 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ 82 ກິດຈະກໍາຍ່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021-2025 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງບັດຕົວຈິງ ມາເປັນເວລາ 3 ປີ ເຫັນວ່າບາງຕົວຊີ້ວັດກໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແຕ່ບາງຕົວຊີ້ວັດຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ສະນັ້ນພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປໃຫ້ຮອດປີ 2025.
ດຣ ພຸດແສງ ເທື້ອມບຸນມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຄະນະໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ສໍາພາດວ່າ : ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ , ສາທາລະນະສຸກ,ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ,ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນວຽກງານສໍາຫຼວດເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ 2 ຮອບຕໍ່ປີ ໂດຍຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານໂພຊະນາການຂັ້ນສູນກາງ,ລົງປຸກລະດົມໃຫ້ສຸຂະສຶກສາແກ່ປະຊາຊົນໃນການນໍາພາລູກຫຼານມາສັກວັກຊິນກັນພະຍາດຮອບປົກກະຕິ ແລະວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ແນະນໍາແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ແນະນໍາໃຫ້ອາຫານ 1.000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ ຄື ໄລຍະການຖືພາ ຈົນເດັກອາຍຸໄດ້2 ປີ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ ໃຫ້ອາຫານເສີມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຂາດສານອາຫານ ໃຫ້ການສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສັງຄົມ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ ແລະ ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາກົມ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການວິໄຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນມໍ່ໆມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການທາງກົງຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກວມລວມຢູ່ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການບໍລິການແບບເຊື່ອມສານ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ ເດັກເກີດໃໝ່ ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໝຸ່ມ 2021-2025,ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແກ່ເດັກໃນໄວຮຽນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະອື່ນໆ %
ໂດຍ: ໄພມະນີ ທໍາມະວົງສາ