ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸກຍູ້ຂະບວນຕ້ານພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ເມືອງຊະນະສົມບູນ

ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2019, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຊະນະສົມບູນ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນໃນຂະບວນຕ້ານພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ (ໄຂ້ເລືອດອອກ ), ຊຶ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານໝໍ ວຽງສີ ສຸພັກດີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂດຍມີພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ໝໍ ວຽງສີ ສຸພັກດີ ແລະ ຄະນະທິມງານ ໄດ້ລົງໄປຈັດຕັ້ງບັ້ນໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະບ້ານໂດຍເລີ່ມຈາກບ້ານນາງາມ, ຄຳແປງ, ໜອງແຄນ ແລະ ບ້ານອື່ນໆ ໃນ 16 ບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກການອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ແລະ ການປະຕິບັດຄຳຂັວນ 5 ປ, ແນ່ໃສ່ເພື່ອຢັບຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ (ໄຂ້ເລືອດອອກ).
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະທິມງານແພດ ກໍ່ໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມກວດກາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຍຸງ ແລະ ໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ຢູ່ຕາມແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະ ບ່ອນທີ່ຍຸງມັກໄຂ່ໃສ່ພາຍໃນເຮືອນເຊັ່ນ: ນໍ້າຕີນຕູ້, ໂຖດອກໄມ້, ຫ້ອງນໍ້າ, ອ່າງນໍ້າ, ຖັງ ນໍ້າ, ຢາງລົດເກົ່າ ແລະ ພະຊະນະອື່ນໆທີ່ມີນໍ້າຂັງ. 
ຜ່ານການກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ພົບວ່າ: ເກືອບທຸກຫຼັງຄາເຮືອນແມ່ນມີໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນທຳລາຍຖິ້ມ ແລະ ບົວລະບັດຜັດຖູພະຊະນະຕ່າງໆໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່ ຫຼື ອາໄສເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍພັນ. 


ທ່ານ ໝໍ ວຽງສີ ສຸພັກດີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ແມ່ນມີວິທີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນຄື: ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກຳຈັດບໍ່ໃຫ້ມີ ໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ; ເມື່ອບໍ່ມີໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ກໍ່ຈະບໍ່ມີຍຸງລາຍມາກັດຄົນ ແລະ ຄົນກໍ່ຈະບໍ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ. 
ຂະບວນການທໍາລາຍໜອນນໍ້າຍຸງລາຍຢູ່ເມືອງຊະນະສົມບູນ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ລົງໄປທີ່ບ້ານຕ່າງໆຊຶ່ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ, ໂດຍມີອົງການປົກຄອງເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ, ຕະລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ. 
ສຳລັບຂະບວນການທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2019, ແມ່ນມີ 16 ບ້ານທົ່ວເມືອງຊະນະສົມບູນ ເຂົ້າຮ່ວມຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 100%.

(ໂດຍ: ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ)