ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ປີນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກການຄ້າ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໄຂຊຸດອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ ໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ( SME ) ທົ່ວແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຄໍາໄຊເລົາ ລືເຕ້ຊາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ການຄ້າແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມມີວິທະຍາກອນຈາກສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ ( TACDO ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີນັກສໍາມະນາກອນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຈາກ 11 ເມືອງທົ່ວແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ແລະ ບັນດານັກສໍາມະນາກອນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນດາເອກກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຄື: ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ສະພາບລວມແຜນທຸລະກິດ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ, ການວິເຄາະ SWOT ແຜນການດໍາເນີນງານ, ສະຖານທີ່-ທີ່ຕັ້ງຂອງທຸລິກິດ, ຊັບສິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ, ການຜະລິດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຂົນສົ່ງ, ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານທີມງານ, ແນະນໍາການວາງແຜນການເງິນ-ຍອດເງິນສົດ ແລະ ຊັບສິນ, ແຜນຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນ ແລະ ແຜນການເງິນ, ຄາດຄະເນການຂາຍ, ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ, ຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ, ການສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ( ໃບດຸ່ນດ່ຽງ ) ແລະ ການບັນຊີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ນອກນັ້ນນັກສໍາມະນາກອນຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງ ຄໍາກສັ່ງແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂການສົ່ງອອກ ສາລີ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຣາສະອານາຈັກໄທ, ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສັດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະຖານຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ທີ່ຈະສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປຈີນ, ຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຂະບວນການລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປຈີນ, ທັງໝົດດັ່ງກ່າວມານີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.
ຂ່າວ-ພາບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ
ນັກຂ່າວຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
Loading...