ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021, ທ່ານ ວິລະພົງ ກຸທະວົງໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຮ່ວມກັນມອບອຸປະກອນກິລາໃຫ້ 5 ໂຮງຮຽນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ‘ຫັນປ່ຽນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມຫລິ້້ນກິລາທີ່ປອດໄພ” .
ການສຸມ ໂຄງການ ໃສ່ຊຸມຊົນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຍ້ອນວ່າແຂວງຊຽງຂວາງຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 2 ໃນ 9 ແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ). ແຕ່ປີ 1996 ຮອດປີ 2019, ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດໄດ້ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫຼາຍກວ່າ 44,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງກວມເອົາ ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳຫຼາຍກວ່າ 38,000 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍກວ່າ 1,600,000 ກວ່າລູກ, ໃນນັ້ນ ແມ່ນລະເບີດລູກຫວ່ານ 840,000 ລູກ, ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລາຍກວ່າ ​ 220,000 ຄົນ. ສຳລັບກິດຈະກຳການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ຈາກ ລບຕ (MRE), ປະມານ 3,800,000 ກວ່າ ຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໄພອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.
ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສະໜອງອຸປະກອນກິລາ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຖືກກວດກູ້ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍ ຄກລ ດ້ວຍທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ ນີວຊີແລນ ໃນເມື່ອກ່ອນ. ອຸປະກອນກິລາທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ບານເຕະ, ເປຕັງ, ກະຕໍ້, ບານສົ່ງ ແລະ ບານບ້ວງ. ການສະໜອງອຸປະກອນກິລາຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງເສີມກໍາລັງໃຈ ສຳລັບ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນຫມູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 (SDG 18), ພ້ອມກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງອື່ນໆອີກ (SDGs).
ທ່ານ ວິລະພົງ ກຸທະວົງໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນບາງຕອນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໃນການລະດົມທຶນເພຶ່ອຈັດຊື້ອຸປະກອນກິລາທີ່ໄດ້ນຳມາມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນໃນຄັ້ງນີ້. ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຫລວງຫລາຍ ແຕ່ມັນກໍມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານໃນການອອກກຳລັງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ”
ໂຄງການທີ່ກ່າວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ອັນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ (Antionio Guterres) ໃນການໂຄສະນາ ພື້ນທີ່ປອດໄພຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນຊ່ວງເວລາ 5 ປີ, ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະແໜງ ລບຕ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຳລັງແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍແບບກວມລວມ ແລະ ເປັນການເຊື່ອມສານກັນລະຫວ່າງວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳ – ການພັດທະນາ – ສັນຕິພາບ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະກວມລວມຂອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ດັ່ງນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະແໜງ ເກັບກູ້ລະເບີດໃນ ສປປ ລາວ ກໍາລັງສ້າງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ການພັດທະນາ ແລະ ສັນຕິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜ່ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທັງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ໂຄງການຈະປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານການກວດກູ້ລະເບີດຝັງດິນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບ ປີ 2019 – 2023, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຜົນສຳເລັດຂອງ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 (SDG18).
ທ່ານ ກິ່ງເພັດ ພິມມະວົງ, ຜູ້ປະສານງານ ຄກລ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອນີ້ ແມ່ນເຄີຍເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນ ຄວາມສຸກ, ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ສາມາດແລ່ນ ແລະ ຫລີ້ນກິລາໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນໃນມື້ນີ້”.
ການໂຄສະນາ ພື້ນທີ່ປອດໄພຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມຫລິ້້ນກິລາທີ່ປອດໄພ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຫະພັນກິລາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເພື່ອກວດກູ້ພື້ນທີ່ສະໜາມຫຼິ້ນທີ່ມີ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ ໃໝ່ທີ່ສາມາດກາຍເປັນສະຖານທີ່ຫລິ້ນກິລາເຊິ່ງຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນຮວມກັນຂອງຊຸມຊົນ, ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການລະດົມທຶນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ / ຜູ້ລອດຊີວິດ.
ທ່ານ ອັນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ (António Guterres), ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເປີດຕົວ ການໂຄສະນາ ພື້ນທີ່ປອດໄພ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຊ່ວງເວລາ 5 ປີ (2019 – 2023) ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2019, ເຊິ່ງເປັນວັນສາກົນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດຝັງດິນ. ຈຸດປະສົງຂອງການໂຄສະນາ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້ ແມ່ນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ລະດົມທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກສົງຄາມໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມກິລາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). ການໂຄສະນາພື້ນທີ່ປອດໄພ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປະຕິບັດງານກວດກູ້ລະເບີດຝັງດິນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບ ປີ 2019 – 2023 ແລະ ປະສານງານໂດຍກຸ່ມປະສານງານລະຫວ່າງອົງການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ (IACG-MA).
ໂຄງການ ‘ຫັນປ່ຽນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມຫລິ້້ນກິລາທີ່ປອດໄພ” ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທຶນໂດຍ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອກວດກູ້ລະເບີດຝັງດິນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານກວດກູ້ລະເບີດຝັງດິນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
 
Loading...