ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2023, ໂຄງການປັບ ປຸງເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບ້ານນາກະສັງ, ບ້ານດອນເດດ ແລະ ບ້ານດອນຄອນ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນໂຄງ ການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ລະຫວ່າງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ເຈົ້າຂອງໂຄງ ການ) ແລະ ບໍລິສັດ ພູໂຂງ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ) ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງລວມທັງໝົດ 3.964.308.36 ໂດລາສະຫະລັດ; ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2023. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການກໍ່ສ້າງແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 100%, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາໜ້າວຽກຫຼັກ ດັ່ງນີ້:
1. ບ້ານນາກະສັງ
– ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູເບຕົງເສີມເຫຼັກຍາວ 2,9 ກິໂລແມັດ, ໜ້າທາງກ້ວາງ 6 ແມັດ ປະ ກອບດ້ວຍທໍ່ລອດທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສອງຝາກທາງ, ຫຼັກເຕືອນໄພກັນຕົກ, ຫຼັກກິໂລແມັດ, ປູກຫຍ້າບ່າທາງ ແລະ ອື່ນໆ;
– ປູທາງຊອຍດ້ວຍເບຕົງ ເຂົ້າຫາບ່ອນຈອດລົດນາກະສັງ ຍາວ 60 ແມັດ;
-​ ປັບປຸງທ່າເຮືອໂດຍສານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໂຖດຍປະກອບມີ: ຂັ້ນໄດຂຶ້ນ-ລົງ ຫາບ່ອນຈອດເຮືອ, ປູເບຕົງເສີມເຫຼັກທາງຍ່າງຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຍາວ 123 ແມັດ, ກວ້າງ 3,4 ແມັດ; ເທເບຕົງເສີມເຫຼັກກັນເຈື່ອນຍາວ 98 ແມັດ, ຕິດຕັ້ງຮາວກັນຕົກຕາມແຄມຂອງຍາວ 100 ແມັດ, ປັບປຸງຂົວເກົ່າຂາງເຫຼັກທີ່ເຄີຍປູດ້ວຍໄມ້ ມາເປັນຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກ 1 ແຫ່ງ ຍາວ 9 ແມັດ ກ້ວາງ 3,4 ແມັດ, ປະກອບໄຟເຍືອງທາງແສງຕາເວັນ, ປັບປຸງຫ້ອງຂາຍປີ້ເຮືອ, ປັບປຸງບ່ອນລໍຖ້າລົງເຮືອ ແລະ ລານຈອດລົດ;
-​ ວາງທໍ່ລະບາຍນໍ້າຕໍ່ຈາກປາກທໍ່ເດີມລົງໄປນໍ້າຂອງ ອີກ 40 ແມັດ ຂະໜາດຟີ 100 ຊັງຕີແມັດ.
2. ບ້ານດອນເດດ
ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູເບຕົງເສີມເຫຼັກ 3 ເສັ້ນ ລວມຄວາມຍາວ 5,91 ກິໂລ ແມັດ ຊຶ່ງປະກອບມີ:
– ເສັ້ນທາງ IRL – 01 ຈາກຫົວດອນເດດ ຫາບ່ອນຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ທ່າກໍາປັ່ນເກົ່າ, ຍາວ 1,346 ແມັດ, ກ້ວາງ 3 ແມັດ;
– ເສັ້ນທາງ IRL – 02 ຈາກບ່ອນຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທ່າກໍາປັ່ນເກົ່າ ຜ່ານທົ່ງນາ ຫາ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ດອນເດດ-ດອນຄອນ ຍາວ 2,072 ແມັດ, ກວ້າງ 3,50 ແມັດ;
– ເສັ້ນທາງ IRL – 03 ຈາກບ່ອນຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທ່າກໍາປັ່ນເກົ່າລຽບຕາມແຄມແມ່ ນໍ້າຂອງ ຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງດອນເດດ ຫາ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນເດດ-ດອນຄອນ ຍາວ 2,489 ແມັດ, ກວ້າງ 3 ແມັດ;
– ປັບປຸງລານຈອດລົດ 2 ແຫ່ງ (ຢູ່ຫົວດອນເດດ ແລະ ທ່າກໍາປັ່ນເກົ່າ) ພ້ອມທັງສ້າງຈຸດຊົມວິວ.
3. ບ້ານດອນຄອນ
ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູເບຕົງເສີມເຫຼັກ ຈໍານວນ 5 ເສັ້ນທາງ ລວມຄວາມຍາວ 12,3 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງປະກອບມີ:
– ເສັ້ນທາງ IRL – 04 ຈາກຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ດອນເດດ-ດອນຄອນ ຫາ ຫາງຄອນ ຄວາມຍາວ 4,620 ແມັດ, ກວ້າງ 3,50 ແມັດ;
– ເສັ້ນທາງ IRL – 05 ຈາກຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນເດດ-ດອນຄອນຜ່ານຫົວດອນຄອນ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງດອນຄອນຫາ 3 ແຍກຫາງຄອນ ຄວາມຍາວ 5,648 ແມັດ, ກວ້າງ 2,50 – 3,50 ແມັດ;
– ເສັ້ນທາງ IRL – 06 ຈາກຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນເດດ-ດອນຄອນ ຫາ 3 ແຍກທາງເຂົ້ານໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ ຄວາມຍາວ 1,335 ແມັດ, ກວ້າງ 3,50 ແມັດ;
– ເສັ້ນທາງ IRL – 07 ຈາກຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນເດດ-ດອນຄອນ ຫາ 3 ແຍກວາງສະແດງຫົວລົດໄຟເກົ່າ ຄວາມຍາວ 104,3 ແມັດ, ກວ້າງ 3,50 ແມັດ;
– ເສັ້ນທາງ IRL – 08 ຈາກນໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ ຫາ ເສັ້ນທາງ IRL – 06 ຄວາມຍາວ 594 ແມັດ, ກວ້າງ 3,50 ແມັດ;
– ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂົວເບເລ່ 3 ແຫ່ງ ຕາມເສັ້ນທາງ IRL – 05, ຄວາມກວ້າງ 3,96 ແມັດ, ແຫ່ງທີ 1 ຍາວ 21 ແມັດ, ແຫ່ງທີ 2 ຍາວ 24 ແມັດ ແລະ ແຫ່ງທີ 3 ຍາວ 27 ແມັດ.
-​ ປັບປຸງບ່ອນວາງສະແດງຫົວລົດໄຟເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ຮຽນຮູ້ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ;
– ປັບປຸງລານຈອດລົດ ຢູ່ບ້ານຫາງຄອນ ເພື່ອຊົມທິວທັດທໍາມະຊາດຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດຊາຍແດນ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ.
ພາຍຫຼັງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆສຳເລັດແລ້ວ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງເປັນການຊ່ວຍຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກໍຄືຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ. ອັນເປັນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ປີ 2024 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
May be an image of 11 people and text