ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ມສ ລາດຄ້າຍກວາດໄດ້ອັນດັບທີ I ໃນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງ ມ.4 ແລະ ມ.7 ຂັ້ນເມືອງ

  • ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ໄຊທະວີ ນັກຂ່າວຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງໃຫ້

ຮູ້ວ່າ: ການ​ສອບ​ເສັງຄັດ​ເລືອກ​ນັກຮຽນ​ເກັ່ງຂັ້ນ ມ.4 ​ແລະ ມ.7 ໃນທົ່ວ​ເມືອງຜາໄຊ ສົກຮຽນ 2017-2018 ທີ່ຫາກໍ່ຜ່ານໄປເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ໃນນັ້ນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນລາດຄ້າຍສາມາດກວາດໄດ້ອັນດັບ 01 ຂອງທຸກໆວິຊາໃນຕາຕະລາງການສອບເສັງຄື: ສໍາລັບຂັ້ນ ມ.4.  ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ: ຊະນະເລີດ ນາງ ກູດກ້ຽງ ຍຸດທະໄຊ ໄດ້ 7.3 ຄະ​ແນນ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ນາງ ໄພລິນ ໄດ້ 6.2 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມຕ ລາດແສນ; ວິຊາ ຄະນິດສາດ: ຊະນະເລີດ ນາງ ແສງພອນ ໄດ້ 6 ​ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ທ້າວ ຄໍາປ່ອງ ໄດ້ 1.25 ຄະ​ແນນ ຈາກ ມຕ ລາດແສນ; ວິຊາ ເຄມີສາດ: ຊະນະເລີດ ນາງ ນີ່ມ ສີດາວັນ ໄດ້ 6 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ທ້າວ ກະຍີ້ງ ໄດ້ 1.25 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານໜອງ; ວິຊາ ຟີຊິກສາດ: ຊະນະເລີດ ນາງ ນິກ ດວງປະເສີດ ໄດ້ 6. ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ນາງ ຫຼານເຈ້ຍລໍ່ ໄດ້ 2 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມຕ ບ້ານທາງ.

          ສໍາລັບຂັ້ນ ມ.7.ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ: ຊະນະເລີດ ທ້າວ ບຸນລ້ອມ ເຫຼືອດໍາ ໄດ້ 6.76 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ນາງ ຈັນສຸກ ໄດ້ 3.3  ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານໜອງ; ວິຊາ ຄະນິດສາດ: ຊະນະເລີດທ້າວ ສື່ມົວ ຢົງດາ ໄດ້ 3.5 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ທ້າວ ຄໍາພັນ ທະວົງຮັກ ໄດ້ 1.25 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານໜອງ; ວິຊາ ເຄມີສາດ: ຊະນະເລີດ ທ້າວ ຊູເຮີ ຊົວດາ ໄດ້ 1.25 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ທ້າວ ສອນວິໄລ ໄດ້ 0.5 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານໜອງ; ວິຊາ ຟີຊິກສາດ: ຊະນະເລີດ ທ້າວ ເລົ່າປໍຢ່າງ ໄດ້ 6 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ, ຮອງຊະນະເລີດ ທ້າວ ຮືຊົວຢ່າງ ໄດ້ 1.3 ຄະ​ແນນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານໜອງ.

          ທ່ານໄຊທະວີຍັງລາຍງານໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໃນ 04 ວິຊາຫຼັກທີ່ນໍາມາສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງຄັ້ງນີ້ ​ແຕ່​ລະວິ​ຊາ​ໃຊ້​ເວລາ​ທັງ​ໝົດ 120 ນາທີ, ​ໂດຍມີ​ນັກຮຽນ​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ມາ​ສອບ​ເສັງ​ທັງ​ໝົດໃນທົ່ວເມືອງ 27 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ ຂັ້ນ ມ.4 ມີ 19 ຄົນ ຍິງ 10 ຄົນ ​ແລະ ຂັ້ນນ ມ.7 ມີ 8 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ໂດຍໃຊ້ເວລາທັງ 01 ວັນຈິ່ງສໍາເລັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ນໍາເອົານັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະວິຊາ ຂັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ເປັນຕົວແທນໃຫ້ເມືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຂ່ງຂັນ​ນັກຮຽນ​ເກັ່ງ​ລະດັບ​ແຂວງ ​ເຊິີ່ງ​ຈະ​ຈັດ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ໃນ​​ລະຫວ່າງເເດືອນ ມີນາ 2018 ນີ້.