ອິງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ ລົງວັນທີ 24ທັນວາ 2007 ອິງຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ ລົງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວິ ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່ານັ້ນ ມາໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ2021 ນີ້ຢູ່ທີພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີພິທີມອບຮັບສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມທີ 1 ລະຫ່ວາງພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສູນໂຄງການອະນຸລັກໜີ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂື້ນກ່າວມອບໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ໄນເພັດ ບຸບພາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຂື້ນກ່າວຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານ ເອ ວິລະເດດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ.​ ເຊີ່ງໃນນີ່ມີປະເພດໜີ ຈຳ ນວນ 1 ໂຕ ຊຶ່ງແມ່ນສັດປະເພດຫວງຫ້າມທີ່ ທ້າວ ໂນເກຍ ລາວລີ ພະນັກງານປກຊ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ທີ່ນຳມາລ້ຽງ ມີໄວ້ຄອບຄອງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າ ມາຮັກສາໄວ້ ແຕ່ມາຮອດວັນທີ່ 21-29 ກໍລະກົດ ປີ 2021ຈິ່ງໄດ້ ມອບໃຫ້ ສູນໂຄງການອະ ນຸລັກໜີ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອນຳໄປບຳບັດຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງແລ້ວປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ .
ພາບ- ຂ່າວ: ສົມຈັນ ຄູນແກ້ວ
Loading...