ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກຽມເປີດໂຄງການວຽງຈັນສະອາດ ຊ່ວຍກັນຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍຫລັງເປີດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ຈະໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນຈິ່ງຈະລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກໍານົດເອົາ 7 ຫ້າງຮ້ານໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.

ທ່ານ ແອ໋ງພອນ ແພງສຸວັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ ເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງຯ ໃນທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກ, ທັງເປັນການໂຄສະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊ່ວຍກັນຫລຸດຜ່ອນນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກ ໂດຍຫັນໄປໃຊ້ຖົງຜ້າ, ຖົງເຈ້ຍ ແລະ ຖົງປະເພດອື່ນຯ ທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການປະຕິບັດພັນທະລວມຂອງສາກົນ ແລະ ໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກເພື່ອຊ່ວຍກັນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ-ຮັກສາໂລກ.

ສໍາລັບ 7 ຫ້າງຮ້ານໃຫຍ່ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ລວມມີ: ສູນການຄ້າບາຊາບີ່, ສູນການຄ້າວີວມໍ, ສູນການຄ້າໄອເຕັກມໍ, ສູນການຄ້າພາກຊັນ, ຮ້ານເຈ-ມາດ, ຮ້ານມາໂກໂຕະ ແລະ ຮ້ານໂຊກທະວີມາດ. ສ່ວນຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແມ່ນທັງ 7 ຫ້າງຮ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈະຢຸດສະໜອງຖົງຢາງພາສຕິກໃຫ້ລູກຄ້າ 1 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ໂດຍກໍານົດເອົາມື້ວັນພຸດຂອງແຕ່ ລະອາທິດ ເຊີ່ງທາງຮ້ານຈະໃຊ້ຖົງເຈ້ຍ ຫລື ຖົງຊະນິດອື່ນໃສ່ເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າແທນຖົງຢາງພາສຕິກ, ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າຢາກໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກໃນມື້ທີ່ທາງຮ້ານຢຸດສະໜອງຖົງຢາງພາສຕິກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊື້ນໍາຮ້ານ ຫລື ສາມາດເອົາໄປຈາກເຮືອນຂອງຕົນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເມື່ອປະກາດເປີດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020 ຈະໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນ ເພື່ອໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງຯ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວຈິ່ງຈະເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີ.

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໂຄງການວຽຈັນສະອາດຊ່ວຍກັນຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງພາສຕິກ ຈະແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື: ແຕ່ປີ 2020-2021 ແມ່ນໄລຍະທົດລອງ, ປີ 2022-2025 ແມ່ນໄລຍະປະເມີນຖອດ ຖອນບົດຮຽນ ແລະ ໄລຍະປີ 2026-2030 ແມ່ນໄລຍະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

 

Loading...