ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 5 ປີ 2021 ບັນ ລຸໄດ້ປະມານ 904 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 425 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 479 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 54 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ. ໃນນັ້ນ, ປະ ເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫລັກ ແມ່ນ ສປ ຈີນ, ມູນຄ່າປະມານ 168 ລ້ານໂດ ລາ, ຫວຽດນາມ 106 ລ້ານໂດລາ, ໄທ 60 ລ້ານໂດລາ, ສະວິດເຊີແລນ 17 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເຢຍລະມັນ 7 ລ້ານໂດລາ. ສ່ວນປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫລັກ ມີ ປະເທດໄທ ມູນຄ່າປະມານ 227 ລ້ານໂດລາ, ສປ ຈີນ 117 ລ້ານໂດລາ, ຫວຽດນາມ 39 ລ້ານໂດລາ, ຢີ່ປຸ່ນ 16 ລ້ານໂດລາ ແລະ ສ ອາເມລິກາ 31 ລ້ານໂດລາ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ຈາກເວບໄຊ້ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫລັກປະກອບມີ: ແຮ່ທອງ, ໝາກກ້ວຍ, ຄຳປະສົມ (ຄຳແທ່ງ), ມັນຕົ້ນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ກາເຟ (ບໍ່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ), ນໍ້າຕານ, ຢາງພາລາ, ໝາກໄມ້ (ໝາກໂມ, ໝາກນອດ, ໝາກຂາມ) ແລະ ໄມ້ແປຮູບເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ. ສ່ວນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫລັກມີ: ພາ ຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ, ລົດໄຖ), ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນກາຊວນ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກ ຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ), ເຫລັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກ, ເຫລັກກ້າ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ), ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ລົດ (ລວມທັງຢາງ, ແວ່ນ, ໂສ້), ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ, ຝຸ່ນ (ປຸຍ), ແລະ ກາກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກອຸດສາຫະກຳຜະລິດອາຫານ.
ສຳລັບສິນຄ້າສົ່ງອອກຫລັກ ສະເລ່ຍທັງ ໝົດແມ່ນເປັນເງິນປະມານ 425 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ ໃນນັ້ນສິນຄ້າ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດ ເຊັ່ນ: ແຮ່ທອງ ມີມູນຄ່າປະ ມານ 26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກ້ວຍ ມີມູນຄ່າປະມານ 17 ລ້ານໂດລາ, ຄໍາປະສົມ (ຄຳແທ່ງ) ມີມູນຄ່າປະມານ 59 ລ້ານໂດ ລາ, ມັນຕົ້ນ ມີມູນຄ່າປະມານ 6 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ມີມູນຄ່າປະມານ 11 ລ້ານໂດລາ, ກາເຟ (ບໍ່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ) ມີມູນຄ່າປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ, ນໍ້າຕານ ມີມູນຄ່າປະມານ 3 ລ້ານໂດລາ, ຢາງພາລາ ມີມູນຄ່າປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ, ໝາກໄມ້ (ໝາກໂມ, ໝາກນອດ, ໝາກຂາມ) ມີມູນຄ່າປະມານ 4 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໄມ້ແປຮູບ, ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ ມີມູນຄ່າປະມານ 2 ລ້ານໂດລາ.
ສ່ວນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫລັກ ສະເລ່ຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເງິນປະມານ 479 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ສຸດ ເຊັ່ນ: ພາຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ,ລົດໄຖ) ມີມູນຄ່າປະມານ 45 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ມີມູນຄ່າປະມານ 19 ລ້ານໂດລາ, ນ້ຳມັນກາຊວນ ມີມູນຄ່າປະມານ 37 ລ້ານໂດລາ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກ ຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ) ມີມູນຄ່າປະມານ 35 ລ້ານໂດລາ, ເຫລັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກ, ເຫລັກກ້າ ມີມູນຄ່າປະມານ 23 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ) ມີມູນຄ່າປະ ມານ 21 ລ້ານໂດລາ, ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ລົດ (ລວມທັງຢາງ, ແວ່ນ, ໂສ້) ມີມູນຄ່າປະມານ 15 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ ມີມູນຄ່າປະມານ 14 ລ້ານໂດລາ, ຝຸ່ນ (ປຸຍ) ມີມູນຄ່າປະມານ 12 ລ້ານໂດລາ, ກາກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກອຸດສາຫະກຳຜະລິດອາຫານ ມີມູນຄ່າປະມານ 13 ລ້ານໂດລາ.
ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 5 ປີ 2021 ແມ່ນຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: ເວບໄຊ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Loading...