ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ມົນລະພິດທາງສຽງ ນຶ່ງໃນບັນຫາທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ.

ບັນຫາເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ ລົບກວນບ້ານເມືອງ ຍັງມີໃຫ້ເຫັນບໍ່ເວັ້ນແຕ່ລະວັນ ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເປີດຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ,ຮ້ານກິນດື່ມ,ຮ້ານບັນເທີງຕາມເຮືອນທີ່ຈັດງານດອງ,ງານສູ່ຂວັນ, ງານພົບປະສ້າງສັນ-ຊຸມແຊວທັງນ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ.ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີໄວລຸ້ນຫຼາຍກຸ່ມ ຕິດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງໃສ່ລົດໃຫ່ຍ ເປີດເພງດັງເກີນຂອບເຂດ ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫ່ຍຈໍານວນນຶ່ງດັດແປງທໍ່ອາຍເສຍ ກໍ່ໃຫ້່ເກີດສຽງດັງຈົນແສບຫູ ຂີ່ເລາະຕາມເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະຄ້າຍແລງ ຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ, ໂດຍບໍ່ເຄົາລົບສິດທິຂອງຄົນອື່ນວ່າ ຄົນທົ່ວໄປຢາກຟັງເພງ ທີ່ຕົນເອງເປີດດັງຄັບບ້ານ-ຄັບເມືອງ ຫຼື ບໍ່?,ບໍ່ເກງໃຈ ຍາມລັບຍາມນອນ,ຍາມພັກຜ່ອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນເຈັບປ່ວຍ ທີ່ຕ້ອງທຸກທໍລະມານ ຕົກໃຈ ຕື່ນສະເດີດເປັນໄລຍະ ກັບສຽງດັງທີ່ມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງກໍ່ຂື້ນ ທີ່ຕົນຖືວ່າເປັນຄວາມສຸກ ແຕ່ກາຍເປັນຄວາມທຸກຂອງຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ.

ຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດ ອະທິບາຍວ່າ: ມົນລະພິດທາງສຽງ ແມ່ນການກໍ່ໃຫ້ເກີດ ສຽງດັງເກີນປົກກະຕິ ຫລື ສຽງຄ່ອຍ ລົບກວນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນໆ ສ້າງຄວາມລໍາຄານຕໍ່ລະບົບໄດ້ຍີນຂອງມະນຸດ. ມົນລະພິດທາງສຽງ ແມ່ນເກີດຈາກພາຫານະທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ,ເຄື່ອງຈັກຜະລິດ,ຈາກການກໍ່ສ້າງຈາກເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ,ອຸປະກອນສື່ສານ,ສຽງຮຽກເຂົ້າຂອງໂທລະສັບ ລວມທັງສຽງສົນທະນາທີ່ດັງເກີນຂອບເຂດ ບໍ່ຖືກກາລະເທສະ….ມົນລະພິດທາງສຽງແມ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໄພໃກ້ຕົວ ທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເທົ່ານັ້ນ.ມົນລະພິດທາງສຽງ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຮົາຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເປັນໄພເຖິງແກ່ຊີວິດໃນທັນທີ່ທັນໃດ ແຕ່ມັນກໍເປັນສາເຫດສໍາຄັນທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາໄດ້.ສຽງດັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລໍາຄານ,ເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈ,ເສຍສາມາທິໃນການເຮັດວຽກ,ການລັບນອນ, ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຟັງສຽງດັງເກີນຂອບເຂດດົນໆອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ,ຫົວໃຈສັ່ນ,ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ,ຕີນມືເຢັນ,ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງການໄຫລວຽນຂອງເລືອດບົກຜ່ອງ,ເຈັ້ຍຫູຂາດ ແລະ ອາດຈະເກີດອາການຊືມເສົ້າ ແລະ ພະຍາດປະສາດໄດ້.

ການເປີດເຄື່ອງສຽງດັງ ຢູ່ຕາມຮ້ານກິນດື່ມ,ຮ້ານບັນເທີງ,ຕາມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກແຈ້ງການ,ອອກກົດລະບຽບຫຼາຍສະບັບ ແຕ່ສະພາບຕົວຈິງ  ຍັງມີຮ້ານບັນເທີງ,ຮ້ານກິນດື່ມ,ສະຖານທີ່ຊຸ່ມແຊວເປີດເພງດັງເກີນຂອບເຂດ ຈົນກາຍທ່ຽງຄືນກໍ່ມີ.ສໍາລັບການເປີດເພງດັງໆຢູ່ລົດ ຂັບຂີ່ເລາະບ້ານເລາະເມືອງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ: ເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນໃດ ທັງໆ ທີ່ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ ມາດຕາ 51 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງ ຂໍ້ທີ 12 ໄດ້ລະບຸວ່າ ຫ້າມເປີດເຄື່ອສຽງດັງເກີນກໍານົດ ໃນເວລາຂັບຂີ່. ແຕ່ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາປະກົດວ່າບໍ່ເຫັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ອອກມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ປັບໄໝ ຕໍ່ກຸ່ມໄວໜຸ່ມຈໍານວນທີ່ເຮັດຜິດກົດໜາຍ ສະບັບນີ້ເລີຍ.ຈຶ່ງເກີດມີສຽງພິພາກພິຈານຈາກສັງຄົມວ່າ:ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເມີນເສີຍ ປະລະໜ້າທີ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ເປີດເພງດັງເກີນຂອບເຂດໄດ້ໃຈ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ກັບສັງຄົມ.

ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງສຽງ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມ ທັງເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຈະຕາມມາ.ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ອອກລະບຽບ ແລະ ມີມາດຕະການຄວບຄຸມໂດຍດ່ວນ.ສໍາລັບການເປີດເພງຢູ່ຕາມຮ້ານບັນເທີງທີ່ມີນິຕິກໍາແລ້ວ ຄວນກວດກາຄືນແລະ ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນໃຫ້ແທດເໜາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ,ອາດຈະກໍານົດເປັນແຕ່ລະປະເພດຮ້ານບັນເທີງແບບປິດ,ຮ້ານບັນເທີງເປີດ,ຮ້ານກິນດື່ມກາງແຈ້ງແລະ ການເປີດເຄື່ອງສຽງຮັບໃຊ້ງານຊຸ່ມແຊວຢູ່ຕາມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຄວນກໍານົດມາດຕະຖານຄວາມແຮງຂອງເຄື່ອງສຽງຂະໜາດໃດ ແລະ ກໍານົດເວລາໃຫ້ເໜາະສົມ.ສວນອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງຕິດລົດ ກໍ່ຕ້ອງກໍານົດອັນໃດຄວນໃຫ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງຊະນິດໃດ ທີ່ດັງກວ່າມາດຕະຖານບໍ່ຄວນໃຫ້ນໍາເຂົ້າ.ສະເພາະ ທໍ່ອາຍສຽງລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫ່ຍ ຕຸກໆ ຈໍາໂບ້ ຍິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຄວບຄຸມນັບແຕ່ການນໍາເຂົ້າທໍ່ອາຍສຽງ,ການປະດິດຂອງຊ່າງ ຕາມຮ້ານທົ່ວໄປ  ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງອອກຄໍາສັ່ງ,ວາງລະບຽບ ຕໍ່ຮ້ານຈໍາໜ່າຍທໍ່ອາຍເສຍ,ຮ້ານສ້ອມແປງລົດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ເຕີມດັດແປງທໍ່ລົດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງລົດ.ນອກຈາກນັ້ນ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງອອກລະບຽບໃນເວລາ ໄປກວດກາສະພາບເຕັກນິກລົດ ຄວນລະບຸຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສຽງທີ່ເກີນມາດຕະຖານ. ຖ້າບຸກຄົນໃດລະເມີດ ຕ້ອງມີມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໄໝຢ່າງຈິງຈັງ.ໄລຍະນີ້,ຜູ້ຂຽນມີຄໍາເຫັນວ່າ:ຄວນມອບໃຫ້ນາຍບ້ານຂື້ນສະຖິຕິລົດເປົ້າໜາຍ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດຈະລາຈອນສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງທີ່ດັງເກີນມາດຕະຖານ,ຖ້າຍັງມີບຸກຄົນໃດຫາກເຄື່ອນໄຫວເປີດເພງດັງ ເກີນມາດຕະຖານເລາະບ້ານເລາະເມືອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃນອານາຄົດອາດຈະຄົ້ນຄວ້າອອກກົດໜາຍຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງສຽງ,ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ຄວາມເປັນລະບຽບ

ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງສັງຄົມ.