ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢີ່​ປຸ່ນໄດ້​​ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 208,694 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ໃຫ້ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ພິ​ທີ​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້​າ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ມີນາ 2020,​ ລະ​ຫວ່າງ ພະ​ນ​ະ​ທ່ານ ອິວາໂມໂຕະ ເຄອິຈິ, ອຸປະທູດຢີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ​ ​ທ່ານນາງ ໂຕມິນາກະ ຊາຈິໂກະ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ IV-Japan ເຊິ່ງ​ເປັນ​ອົງ​​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ການຕໍ່ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນຄັ້ງນີ້ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳໃນປີທີ  2 ຂອງໂຄງການທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ ໂດຍມີຊື່ວ່າ ”ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສາຂາວິຊາການໂຮງແຮມ ແລະ ການດູແລເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ”.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລວມໄປເຖິງຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໄດ້. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຜ່ານສອງຫຼັກສູດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ພາກພື້ນຖານ ແລະ ລະດັບປານກາງ). ສຳລັບຫຼັກສູດພາກພື້ນຖານນີ້ຈະເປັນການສອນທັກສະການບໍລິການເຊິ່ງຈະມີປະໂຫຍດເວລາໄປເຮັດວຽກເປັນແມ່ບ້ານ ຫຼື ພະນັກງານໂຮງແຮມ. ຫຼັກສູດລະດັບປານກາງຈະສຸມໃສ່ການເກັບກຳຄວາມຮູ້ ແລະ ຮຽນເອົາທັກສະສຳລັບການເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ຜູ້ພິການ. ຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຍັງຈະໄດ້ຮັບ “ທຶນການສຶກສາຊົນເຜົ່າພູດອຍຈຳປາ” ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງໂດຍອົງການ IV-Japan.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄຳຂວັນຂອງອົງການ IV-Japan “ຄິດແບບສາກົນ, ປະຕິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ”.

 

Loading...