ອົງການ ຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີ ມູນຄ່າ ປະ ມານ 12,636 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫຼືປະມານ 144,758,000 ກີບ, ໃຫ້ແກ່ກົມຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການການຄ້າມະນຸດ, ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ໃນລາວໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນອະນາຄົດ.
ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດັສເທວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ພັນເອກ ອານຸສິນ ສັກປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ: ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ, ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຈໍໂປເຈັກເຕີ LCD, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ. ເຊິ່ງພະນັກງານສາຍດ່ວນ, ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກສື່ມວນຊົນ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນສູນກາງ ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະ ກອນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກປະສານງານ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ພ້ອມທັງການປັບໂຕເຂົ້າກັບວິທີການເຮັດວຽກແບບໃໝ່.
Loading...