ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ຂອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ບັນຫາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄາລາສິນຄ້າ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລັ່ງແກ້ໄຂ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ ໂດຍສະເພາະເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິໂດຍໄວ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ເລັ່ງຄົ້ນຄວ້າກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ປະກອບມີປັດໄຈອັດຕາແລກປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ໂດຍລົງເລິກເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະວິໄຈ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ໂຄງສ້າງລາຄາຂອງ ເຂົ້າ, ຊີ້ນໝູ, ປານິນ, ໄຂ່ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍໃຫ້ເລັ່ງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງສິນຄ້າ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສາມາດຜະລິດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ແລະ ຂາຍອອກເປັນສິນຄ້າ; ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ໂດຍສ້າງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ພາຍໃນສາມາດຜະລິດໄດ້ ລວມທັງ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອດັດສົມການນໍາເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ຂັດກັບລະບຽບສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເຊັ່ນ: ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດພາຍໃນ; ເລັ່ງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍຫລຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກວັດຖຸດິບ, ຂະຫຍາຍຖານການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມກ່ອນການສົ່ງອອກ; ເລັ່ງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ເພື່ອຜະລິດປັດໄຈການຜະລິດສະໜອງຕະຫລາດພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານອາຫານສັດ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງອາຫານສັດໄດ້ 70%, ໂຮງງານຝຸ່ນປຸ໋ຍ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ຄວບຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ໃຫ້ບັນດາສູນ ແລະ ຟາມ; ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ, ໝູ,ໄກ່ (ແນວພັນໄກ່ໄຂ່ ແລະ ໄກ່ຊີ້ນ), ປາ ແລະ ພືດບູລິມະສິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າໄດ້ ແລະ ສາມາດສະໜອງແນວພັນ ຮັບໃຊ້ພາຍໃນໂດຍພື້ນຖານ ໃຫ້ໄດ້ 60-70%.
ພ້ອມກັນນີ້, ກໍໃຫ້ຄວບຄຸມ ແລະ ແຊກແຊງລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ມີຜົນກະທົບໄວຕໍ່ເງິນເຟີ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ກຳນົດລາຍການສິນຄ້າຟູມເຟືອຍ ເພື່ອຫລຸດ ແລະ ຈຳກັດການນຳເຂົ້າ, ພ້ອມທັງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ເໝາະສົມໃນການຈໍາກັດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ພາຍໃນສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າຟູມເຟືອຍ ໂດຍບໍ່ຂັດກັບລະບຽບການສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດພາຍໃນ.
ພ້ອມນີ້, ມອບໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເລັ່ງເຈລະຈາ ດ້ານສຸຂະນາໄມພືດ ແລະ ສັດ ເພື່ອເປີດຕະຫລາດສິນຄ້າ ທີ່ປະເທດພວກເຮົາມີທ່າແຮງ ເປັນຕົ້ນ ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ້, ອ້ອຍ, ຖົ່ວດິນ, ຊີ້ນງົວແຊ່ແຂງ, ປາຊວາຍ. ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ບັນດາຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ດ້ານສຸຂະນາໄມພືດ-ສັດ ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເພື່ອສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ຂ່າວ: ທະນູທອງ
ພາບປະກອບ: ຕະຫລາດລາວ
See insights and ads
Boost post
All reactions:

15