ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 2 ພາກສ່ວນທີ່ກໍານົດໃນຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 13/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2023 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນຂອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ບັນຫາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍໄດ້ກໍານົດໜ້າທີ່ລະອຽດ ຄື:
1). ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
– ເລັ່ງຄົ້ນຄວ້າກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ປະກອບມີປັດໄຈອັດຕາແລກປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ໂດຍລົງເລິກເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະວິໄຈ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ໂຄງສ້າງລາຄາຂອງ ເຂົ້າ, ຊີ້ນໝູ, ປານິນ, ໄຂ່ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນ, ໃຫ້ເລັ່ງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງສິນຄ້າ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສາມາດຜະລິດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ແລະ ຂາຍອອກເປັນສິນຄ້າ.
– ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ໂດຍສ້າງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີ່ພາຍໃນສາມາດຜະລິດໄດ້ ລວມທັງ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອດັດສົມການນໍາເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ຂັດກັບລະບຽບສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເຊັ່ນ: ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດພາຍໃນ.
– ເລັ່ງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍຫລຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກວັດຖຸດິບ, ຂະຫຍາຍຖານການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມກ່ອນການສົ່ງອອກ.
– ເລັ່ງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ເພື່ອຜະລິດປັດໄຈການຜະລິດສະໜອງຕະຫລາດພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານອາຫານສັດ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງອາຫານສັດໄດ້ 70%, ໂຮງງານຝຸ່ນປຸ໋ຍ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າຄວບຄູ່ກັບການສົ່ງ ເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ໃຫ້ບັນດາສູນ ແລະ ຟາມ, ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ, ໝູ,ໄກ່ (ແນວພັນໄກ່ໄຂ່ ແລະ ໄກ່ຊີ້ນ), ປາ ແລະ ພືດບູລິມະສິດຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າໄດ້ ແລະ ສາມາດສະໜອງແນວພັນ ຮັບໃຊ້ພາຍໃນໂດຍພື້ນຖານໃຫ້ໄດ້ 60-70%.
2). ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
– ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົບທວນຫລັກການໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອຊົມ ໃຊ້ພາຍໃນ, ທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ, ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 93/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອກະຈາຍແຫລ່ງທຶນສູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຖືກຈຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ໃນນີ້ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນກໍານົດບັນຊີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກທີ່ມີໜໍ່ແໜງການຜະລິດທີ່ດີ, ມີຕະຫລາດຮອງຮັບ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ແຊກແຊງລາຄາຕາມບັນຊີທີ່ເອກະພາບກັນແລ້ວ.
Cr: BT, ວສລ
ພາບປະກອບ