ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ລັດຖະບານໄດ້ມີມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ, ບູລະນະ ແລະ ປະຕິສັງຂອນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຄືແນວໃດ?. ນີ້ແມ່ນຄໍາຊັກຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ຕໍ່ຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຊີ້ແຈງໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2024 ວ່າ: ແຫຼ່ງມໍຣະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ອົງການອຸຍແນັສໂກ) ທັງ 3 ແຫ່ງ ຄື: ເມືອງມໍຣະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ, ວັດພູພ້ອມດ້ວຍພື້ນທີ່ວັດທະນະທໍາ ຈໍາປາສັກ ແລະ ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ. ໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະກອບມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ ເປັນປະທານ; ພ້ອມນັ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ບ່ອນທີ່ມີມໍຣະດົກໂລກຕັ້ງຢູ່ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາລະບຽບການ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍຣະດົກເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ, ບູລະນະ, ປະຕິສັງຂອນ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກໂລກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ແຫຼ່ງມໍຣະດົກໂລກ ທັງ 3 ແຫ່ງ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກອົງການອຸຍແນັສໂກ ໄດ້ມີບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະຂອງຕົນຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມີລະບຽບການ ແລະ ແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງມໍລະດົກແຕ່ລະແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ຈາກອົງການອຸຍແນັສໂກ; ທາງດ້ານໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຂຶ້ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາຮອດປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ໂຮມເອົາ “ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກໂລກ ” ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນມີສະຖານະທຽບເທົ່າກັບພະແນກການໜຶ່ງຂອງແຂວງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໂດຍກົງທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງຂອງ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ ເອີ້ນວ່າ “ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກໂລກ” ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ລົງເລິກສະເພາະວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ,ບູລະນະ ແລະ ປະຕິສັງຂອນ ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍຣະດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນັສໂກ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກດັ່ງກ່າວຮ່ວມມືກັບ ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ສາກົນ ຮ່ວມກັນດໍາເນີນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສໍາຫຼວດ,ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ບູລະນະປະຕິສັງຂອນມໍຣະດົກວັດທະນະທໍາດັ່ງກ່າວ ໃນຫຼາຍໂຄງການ.