ເລີ່ມມື້ນີ້(16/09/2022) ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ຈະໄດ້ເປີດແລ່ນລົດໄຟໂດຍສານ ທ່ານາແລ້ງ-ຫນອງຄາຍ-ກຸງເທບ ເປັນປົກກະຕິ.
Loading...