ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍປະຈໍາວັນທີ 31/08/2020 ມີ 56 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 00 ກໍລະນີ. ກໍລະນີສະສົມທັງໝົດແຕ່ວັນທີ 28/12/2019-31/08/2020 ມີ 5,732 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 11 ກໍລະນີ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 1 ກໍລະນີ, ລາຍງານປະຈໍາວັນ ທີ 29/8/2020

Loading...