ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍປະຈໍາວັນທີ 21/9/2020 ມີດັ່ງນີ້:

1. ຈໍານວນທັງໜົດ 54 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 01 ກໍລະນີ.
2. ຕົວເລກກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ວັນທີ 28/12/2019-21/9/2020 ມີ 6,531 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 12 ກໍລະນີ (ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ Case Fatality Rate (CFR) = 0.2%), ລາຍລະອຽດຕ່າງໆກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້ລຸ່ມນີ້:

Loading...