ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍປະຈໍາວັນທີ 22/9/2020 ມີດັ່ງນີ້:

 

  1. ຈໍານວນທັງໜົດ 54ກໍລະນີແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີວິດ
  2. ຕົວເລກກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ວັນທີ28/12/2019-22/9/2020 ມີ6,584 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 12 ກໍລະນີ (ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ Case Fatality Rate (CFR) = 0.2%), ລາຍລະອຽດ

ຕ່າງໆກະລຸນາເບີ່ງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້ລຸ່ມນີ້:

Loading...