ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍປະຈໍາວັນທີ 20/10/2020 ມີດັ່ງນີ້:

1. ຈໍານວນທັງໜົດ 34 ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີວິດ
2. ຕົວເລກກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ວັນທີ 28/12/2019-20/10/2020 ມີ 7,376 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 12 ກໍລະນີ (ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ Case Fatality Rate (CFR) = 0.2%), ລາຍລະອຽດ
ຕ່າງໆກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້ລຸ່ມນີ້:

Loading...