ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍປະຈໍາວັນທີ  06/12/2020 ມີດັ່ງນີ້:

  1. ຈໍານວນທັງໜົດ02 ກໍລະນີ
  2. ຕົວເລກກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ວັນທີ28/12/2019-05/12/2020

ມີ 8,171 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 13 ກໍລະນີ (ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ Case Fatality Rate (CFR) = 0.2%),  ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງຕິດຕາມ ແລະ ກວດຄືນຈຳນວນກໍລະນີທີ່ລາຍງານໃຫ້ ສວລ ແລະ ສວລ ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານປະຈຳວັນ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເລກກົງກັນ. ລາຍລະອຽດຕ່າງໆກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Loading...