ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍປະຈໍາວັນທີ  08/12/2020 ມີດັ່ງນີ້:

  1. ຈໍານວນທັງໜົດ13 ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊິວິດ
  2. ຕົວເລກກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ວັນທີ28/12/2019-07/12/2020

ມີ 8,186 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 13 ກໍລະນີ (ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ Case Fatality Rate (CFR) = 0.2%),  ລາຍລະອຽດຕ່າງໆກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Loading...