ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືື ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກໍາແຜນງານ TICAF ອົງປະກອບປ່າໄມ້ ຂອງແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທີມເອີຣົບ (ອີຢູ) ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ TICAF ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ ProFEB ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທັງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທີມເອີຣົບ ຮ່ວມມື ກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (TICAF), ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແບບຫຼາຍຝ່າຍ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນ 22 ລ້ານເອີໂຣ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ ມູນຄ່າທຸລະກິດໄມ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໂຄງການຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມື ແບບສອງຝ່າຍ ດ້ານວິຊາການ “ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊົມໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ “Protection and Sustainable Use of Forest Ecosystems and Biodiversity (ProFEB).”
ເປັນກຽດໃນກອງປະຊຸມມີ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ນາງ ອິນາ ມາຊີລີອອນນີເຕ (Ina Marčiulionytė) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຢູ ປະຈໍາລາວ, ທ່ານ ນາງ ແອນເນັດເຕ ຄະນົບລັອກ (Annette Knobloch) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ, ແຂກຖືເຊີນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ; ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ ອີຢູ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືທີ່ດີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນວຽກງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້; ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ເປັນເວທີເປີດກ້ວາງໃຫ້ແກ່ການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ແບບກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນວຽກ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການກໍານົດບັນດາສິ່ງຄາດໝາຍຮ່ວມກັນ ເພື່ອບັນລຸໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືນີ້ ຈະເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃນການສ້າງແຜນງານທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ຂອງພວກເຮົາໃນການຊົມໃຊ້ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫວັງວ່າໂຄງການນີ້ ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ຫວັງວ່າໂຄງການນີ້ຈະນໍາພາທຸກຄົນກ້າວສູ່ອະນາຄົດອັນສົດໃສ.
ນາງ ອິນາ ມາຊີລີອອນນີເຕ ໄດ້ເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນ: ອີຢູ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ; ໂຄງການນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ການລິເລີ່ມຂອງທີມງານພັດທະນາສີຂຽວ ຂອງເອີຣົບ (TEI) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ TICAF ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ວຍການຍົກລະດັບການຜະລິດພາຍໃນ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສົ່ງອອກ, ການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າ ໃນຕ່ອງໂສ້ ມູນຄ່າເພີ່ມ ກາເຟ, ຊາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄຽງຄູ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ໂດຍການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.
ທ່ານ ນາງ ແອນເນັດເຕ ຄະນົບລັອກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍ ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ສໍາຄັນນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຢ່າງໜັກແໜ້ນ ເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດໄປພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈະສະໜອງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສືບຕໍ່ລິເລີ່ມຂະບວນການຕ່າງໆຢ່າງມີຄວາມຍືນຍົງ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂການຮ່ວມມືທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ, ພາກເອກະຊົນ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ GIZ.
ໂຄງການຮ່ວມນີ້ແມ່ນການສືບສານຈາກຜົນສໍາເລັດ ຂອງບັນດາໂຄງການໃນເມື່ອກ່ອນ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ProFEB ໂດຍທີ່ໂຄງການນີ້ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກໂດຍຈະສຸມໃສ່ ຄື: 1). ນະໂຍບາຍປ່າໄມ້: ອໍານວຍຄວາມສະດວກການປຶກສາຫາລື ແລະ ຊຸກຍູ້ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບນິຕິກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງປ່າໄມ້ມີການເຮັດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ເປັນມິດຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບໍ່ມີການທໍາລາຍປ່າ; 2) ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນປະຕິບັດງານຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາຍແດນໃນການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ການອະນຸລັກເຂດພູມີທັດອຸທິຍານ ຟອງຢາ-ເກບາງ; 3) ການສຶກສາ: ເພີ່ມທະວີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການເພື່ອປັບປຸງການຊົມໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ; 4) ການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້: ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາກເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນຂັ້ນບ້ານ, ພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້ໃຫ້ທົນທານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ; ແລະ 5) ການເພີ່ມມູນຄ່າຕ່ອງໂສ້: ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດເພື່ອ ສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງເພື່ອການພັດທະນາມູນຄ່າຕ່ອງໂສ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ ແລະ ແບບສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ໄລຍະທີ່ສາມຂອງໂຄງການນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2024 ແລະ ຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນຮອດເດືອນ ມີນາ 2027.
(ຂ່າວ-ພາບ: ແສງຈັນ)