ຣາຊະອານາຈັກແຫ່ງ ລຸກຊຳບວກ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງເປັນປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະດັບຊາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການກວດຊອກຫາ, ການປະເມີນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເພີ້ມທະວີຂອງກໍລະ ນີພະຍາດໃນວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກໂດຍຜ່ານໂຄງການສະໜັບ ສະໜູນຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ ໄລຍະ 2 (ໂຄງການ ລາວ/027) ແມ່ນໄດ້ສັນຍາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ 1 ລ້ານເອີໂຣ (ປະມານ 11.5 ຕື້ກີບ) ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ຫລຸດຜ່ອນກໍລະນີ ແລະ ກັນ ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ.
ໃນວັນທີ 10ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ມີຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ ເຂົ້າມອບໂດຍທ່ານ Sam Schreiner ອຸປະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກລຸກຊຳ ບວກ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ປອ.ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ, ໂດຍມີຄະນະກົມ, ຄະນະສູນ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ສະຖານທູດ ລຸກຊຳ ບວກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ໂຄງການລາວ/027 ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນນັ້ນງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດ, ນ້ຳຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການກວດວິເຄາະພະຍາດ.
Loading...