ການລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບ ກໍເປັນວິທີຫນຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຈົນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ ເທື່ອລະກ້າວ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄມຈິດ ປັນຍາສັກ ປະຊາຊົນບ້ານນາຫ້ວຍ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ຫັນຈາກການປູກສາລີ ມາເປັນການລ້ຽງງົວ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍງົວ ໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫລາຍ.

ທ່ານ ໄມຈິດ ປັນຍາສັກ ກ່າວວ່າ: ເບື້ອງຕົ້ນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້ພ້ອມກັນປູກສາລີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະພາບຮ່າງກາຍບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ຈຶ່ງຫັນມາລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລ້ຽງງົວ ອີກຢ່າງຫນຶ່ງ ກໍຍ້ອນຕົນເອງມັກຮັກໃນອາຊີບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງນຳເອົາແຫລ່ງທຶນຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈຳນວນຫນຶ່ງ ມາຊື້ແມ່ພັນ ພ້ອມເນື້ອທີ່ດິນຕອນຫນຶ່ງ ເພື່ອປູກຫຍ້າ ໃນປີ 2016.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນຮອດປັນຈຸບັນ ສາມາດຂາຍງົວອອກທັງຫມົດ 17-18 ໂຕ ລວມເປັນເງິນ 100 ລ້ານກວ່າກີບ, ສະເພາະປີ 2020 ນີ້ ຂາຍອອກ 4 ໂຕ ປັດຈຸບັນຕົນເອງຍັງມີງົວຢູ່ສູນທັງຫມົດ 20 ໂຕ ໃນນັ້ນ ເປັນງົວລາດ ທົ່ວໄປ 13 ໂຕ ແລະ ເປັນງົວພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກແຂວງ ຈຳນວນ 7 ໂຕ.

ທ່ານໄມຈິດ ປັນຍາສັກ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ການລ້ຽງງົວ ຂອງຕົນເອງນີ້ ມີຄວາມສະດວກຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖານທີ່ເຫມາະສົມ, ມີຫຍ້າພຽງພໍ, ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຫລາຍ, ມີວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງແບງ ລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ຕິດຕາມ ແລະ ສັກຢາໃຫ້ງົວເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ກໍປາສະຈາກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນງົວຫລຸດອອກຈາກສູນ ໄປກິນຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕົນເອງຍັງມີແນວຄິດ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນການຂະຫຍາຍ ການລ້ຽງ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຕື່ມອີກ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ການລ້ຽງງົວເປັນອາຊີບ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ກາຍເປັນຄອບ ຄົວພົ້ນທຸກ, ມີຢູ່ມີກິນ, ມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນ, ຫາກທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນແລ້ວ ຄອບຄົວຕົນເອງ ຍັງເປັນຄອບຄົວທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ພໍກຸ້ມກິນເທົ່ານັ້ນ.

ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

Loading...