ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ລ້ຽງໝູ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ

ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນອົດທົນຈະພາຕົນກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງນາງ ຄຳໝັ້ນ ທຳມະວົງ ເປັນຄອບຄົວໜຶງທີມັກຮັກໃນອາຊີບນີ້ ນາງ ຄຳໝັ້ນ ທຳມະວົງ ບອກວ່າ: ໃນເມືອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນເຮັດອາຊີບຄ້າຂາຍ,ແລ່ນລົດ ພ້ອມທັງລ້ຽງໝູໄປພ້ອມແຕ່ການລ້ຽງກະແບບປະຖົມປະຖານພໍຮັບໄຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວບໍ່ມີວິຊາການເຕັກນິກແຕ່ຢ່າງໃດ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນແລະເບິງກວ້າງເຫັນໄກ ນາງ ຄຳໝັ້ນ ຜູ້ເປັນແມ່ຈິງໄດ້ສົງລູກຊາຍໄປຮຽນວຽກງານລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຫັນອາຊີບຈາກການຄ້າຂາຍ ມາສຸ່ມໃສ່ການລ້ຽງໝູແບບເອົາຈິງເອົາຈັງຈາກການລ້ຽງແບບຄອບຄົວຫັນມາລ້ຽງຫຼາຍກ່າຍເປັນຟາມໂດຍມອບໃຫ້ລູກຊາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານທຸກຢ່າງພາຍໃນຟາມໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ: ຟາມຈະເລີນສຸກ   ນາງ ຄຳໝັ້ນ ທຳມະວົງ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ລອງເຮັດໃນຫຼາຍອາຊີບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຊີບຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຜູ້ເປັນຜູ້ກໍ່ເຮັດອາຊີບແລ່ນລົດ ລາຍໄດ້ໃນຊ່ວງນັ້ນແມ່ນຖືວ່າຍັງບໍທັນກຸ້ມກີນຈື່ໄດ້ພາກັນເຊົາອາຊີບດັ່ງກ່າວ ຫັນມາລ້ຽງສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງໜູ ເປັດ  ໄກ່ ເຊີ່ງເປັນອາຊີບທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ພໍມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນີ້ພໍສົມຄວນຈີ່ງເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ້ມຂື້ນເລັກນ້ອຍ ຈາກນັ້ນຈີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳອອກເທື່ອລະໜ້ອຍ ຈາກການລ້ຽງສອງໂຕມາເປັນສາມໂຕ ແລະ ເພີ້ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍເປັນຟາມ ຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຈຳໜ່າຍລູກໝູ ແລະ ໜູພັນຊີ້ນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ພາຍໃນເທດສະບານແຂວງ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ສົນໃຈລ້ຽງໝູ ເພື່ອນຳໄປຂະຫຍາຍຕໍ່ຍອດອອກໄປຕື່ມອີກ.

ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນໃນສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຈິງຫັນຈາກການລ້ຽງໝູແບບຄອບຄົວໃນເມືອກ່ອນມາລ້ຽງເປັນຟາມໃນປະຈຸບັນ ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ຈະເລີນສຸກ ບອກກັບທີມງານພວກເຮົາວ່າ: ກ່ອນຈະມາເຮັດໄດ້ເປັນຟາມຄືປະຈຸບັນກໍ່ເນືອງຈາກວ່າທາງຄອບຄົວແມ່ນເຄີຍມີມູນເຊື້ອການລ້ຽງໝູໃນເມືອກ່ອນມາແລ້ວໃນເບື້ອງຕົ້ນມີໝູແມ່ພັນພຽງ 5 ແມ່ ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າມີຄວາມສົນໃຈຈິງໄດ້ເພີ້ມຂື້ນກິດຈະກຳຈາກ 5 ແມ່ ເປັນ 15 ແມ່ ຈົນມາຮອດປີ 2010 ການລ້ຽງແມ່ນເລີ້ມນຳໄຊ້ເຕັກນິກວິຊາການເຂົ້າຊ່ວຍເນືອງຈາກວ່າຕົນເອງກໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງບວກກັບບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີມີມາ ມາຮອດປີ 2013 ການລ້ຽງກໍ່ມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ຮອດປີ 2017 ໄດ້ນຳເຂົ້າພໍ່ແມ່ພັນ ຈຳນວນ 60 ແມ່ ບອກກັບແມ່ທີ່ມີຢູ່ ລວມທັງໝົດ 150 ແມ່ ແລະ ພໍ່ພັນ 10 ກວ່າໂຕ ພາຍໃນຟາມແມ່ນລ້ຽງໝູສາຍພັນເລືອດປະສົມ ພໍ່ພັນດູລ໋ອກ ເຊີ່ງເປັນພໍ່ພັນສາຍເລືອດ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.

ສຳລັບການຈຳໜ່າຍທາງຟາມແມ່ນໄດ້ເໜັ້ນທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຈຳໜ່າຍຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເປັນຕົ້ນແມ່ນໝູນ້ອຍ, ໝູລຸ້ນ, ໝູຊີ້ ແລະ ໝູແມ່ພັນທີປົດອອກ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຈາກການຂາຍໝູ, ຂາຍປາ, ເປັດ, ໄກ່ ປີໜຶງບໍ່ຕຳກວ່າ 600 ກວ່າລ້ານ, ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ຈະເລີນສຸກ,  ເຈົ້າຂອງຈະເລີນຟາມຍັງໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ: ນອກຈາກການລ້ຽງໝູແລ້ວທາງຟາມພວກເຮົາຍັງໄດ້ລ້ຽງປາ, ເປັດ, ໄກ່ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດແລ້ວ  ທາງຈະເລີນຟາມຍັງຜະລິດເຊື້ອໝູພໍ່ພັນສາມາດປະສົມພັນທຽມໄດ້ອີກ ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຖ້າເຮົາມີຄວາມອົດທົນພະຍາມຍາມຜ່ານຜ່າທຸກອຸປະສັກນາໆປະການເຊືອແນ່ວ່າຈະມີຜົນສຳເລັດໃນພາຍໜ້າ,ເຊືອໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນການຫັນການອາຊີບຈາກການລ້ຽງແບບທຳຊາດ ໄປສູ່ການລ້ຽງແບບນຳໄຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດລ້ຽງຫຼາຍກ່າຍເປັນສິນຄ້ານຳພາຄອບຄົວຫຼຸດຜົ້ນອອກຈາກຄວາມຍາກເທືອລະກ້າວ.

ໂດຍ ແສງອາທິດ