ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊິນ ສະປຸດນິກໄລ (Sputnik Light) ຈາກສະຫະພັນລັດເຊຍຈຳນວນ 30.000 ໂດສ ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຮັບວັກຊິນຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ບັນລຸ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນ.
Loading...