ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2022 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫມ່ທັງໝົດ 32 ຄົນ.

Loading...