ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 14 ຄົນ.

Loading...