ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ວິຊາການ ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແຂວງ ອັດຕະປື,ເຊກອງ,ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວີທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແບບຈຳລອງໃນລະບົບລັດຊາ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ຟາວ ຮ່ວມກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ຫລື ຊາມິດ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານສະຖານີອາກາດ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມາຈາກ 4 ແຂວງຄື: ອັດຕະປື,ເຊກອງ,ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ ໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 21 ຫາ 22 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ກົມອຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວີທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແບບຈຳລອງໃນລະບົບລັດຊາ ລວມມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳລັບ ພືດສາມສະຊິດ ຄື:ເຂົ້າ,ສາລີ ແລະ ມັນຕົ້ນ.

ພະນັກງານໃນສະຖານນີຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດຂອງວົງຈອນການປູກພືດ ລວມທັງສັດຕູພືດ, ພະຍາດພືດ ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ອີນເຕີເນັດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ຖານຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ໃຊ້ລະຫັດບາໂຄດເຊິ່ງຈະກຳນົດສະຖານທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນຢູ່ແຕ່ລະພາກສະ ໜາມ ຊຶ່ງການທົດລອງແມ່ນເພື່ອປະເມີນພື້ນທີ່ ການປູກພືດ ຂອງຊາວກະສິກອນທັງໜົດປະ ມານ 220 ແຫ່ງ ໃນບໍລິເວນໃກ້ໆກັບສະຖານນີອາກາດ ເຊິ່ງຈະຖືກປະເມີນໃນປີນີ້, ລະບົບລັດຊາ ຈະສະໜອງການຄາດຄະເນປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມພ້ອມທັງປະຕິ ທິນການປູກພືດ , ສັດຕູພືດ, ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນລະດູການປູກພືດ ຫັລງຈາກຮຽນຮູ້ລະບົບລັດຊາແລ້ວ ພະນັກງານວິຊາການລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອຸຕຸກະເສດ,ການສ້າງແບບຈຳລອງສັດຕູພືດ,ພະຍາດພືດ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບອຸຕຸກະເສດ ລວມທັງການອ່ານຂ່າວຜ່ານໂທລະໂຄ່ງໃນບ້ານຕ່າງໆ