ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ວິຕາມິນທີ່ຊ່ວຍໃນການຄຸມນ້ຳຫນັກ ມີ

ວິຕາມິນ B : ວິຕາມິນ ບີ2 ບີ3 ແລະບີ6 ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການທຳງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍດ໌ ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການໃຊ້ພະລັງງານແລະການສ້າງໂປຣຕິນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະຂະນະຄວບຄຸມນ້ຳຫນັກ

ວິຕາມິນ C : ຈາກການວິໄຈທາງໂຄສະນາການພົບວ່າຂະນະອອກກຳລັງກາຍຜູ້ທີ່ຮັບປະທານວິຕາມິນຊີ ຫນ້ອຍເກີນໄປຈະເຜົາຜານແຄລໍຣີໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າຜູ້ທີ່ຮັບປະທານວິຕາມິນຊີພຽງພໍເຖິງ 25%.