ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ສຸກສຳລານຟາມ ປະກອບກິດຈະການດ້ານການກະສິກຳທີ່ຜະລິດຝຸ່ນທຳມະຊາດ ຈາກຂີ້ກະເດືອນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ນາງ ວິລາວັນ ສຸກສໍາລານ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້ ຕົນເອງເປັນພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະຖານທູດໄທປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຕໍ່ມາໄດ້ລາອອກຈາກວຽກປະຈໍາ ມາເຮັດທຸລະກິດຜະລິດຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນມາໄດ້ 3-4 ປີແລ້ວ ຍ້ອນການຊັກຊວນຂອງໝູ່ຄູ່. ສຸກສໍາລານຟາມ ລ້ຽງຂີ້ກະເດືອນຢູ່ 03 ສາຍພັນຄື: ສາຍພັນຍູໂຣ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ສາຍພັນໄທເກີ ແລະ ເອເອັບ ນໍາເຂົ້າຈາກໄທ. ກໍາລັງການຜະລິດແມ່ນ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 1-2 ໂຕນຕໍ່ເດືອນ, ລາຄາຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນແມ່ນ 4.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ກິໂລ. ປັດຈຸບັນ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 4 ຄົນ, ນອກຈາກຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນແລ້ວ ສຸກສໍາລານຟາມ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນນໍ້າຫມັກ ແລະ ແນວພັນ (ຂີ້ກະເດືອນທັງ 3 ສາຍພັນ) ໄວ້ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ. ຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ ເປັນຝຸ່ນທໍາມະຊາດ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດພັນຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ ສາມາດໃຊ້ແທນຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ພ້ອມທັງ ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ໃນດິນໃຫ້ສົມບູນອີກດ້ວຍ, ນອກນີ້ ນໍ້າຫມັກສາມາດໃຊ້ດັບກິ່ນເສຍຫ້ອງນໍ້າ, ດັບກິ່ນ ແລະ ປັບສະພາບນໍ້າ ຂອງບໍ່ລ້ຽງປາ ແລະ ບໍ່ລ້ຽງກຸ້ງ.
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ສຸກສຳລານຟາມໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ຈາກເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນພຽງແຕ່ 40 ຊາມ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພິ່ນຈຶ່ງມີແຜນຂະຫຍາຍອອກຕື່ມອີກ 4.000 ຊາມ, ປັດຈຸບັນ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 400 ຊາມແລ້ວ ແລະ ໄດ້ປຸກເຮືອນຮົ່ມຫຼັງໃໝ່ ໃນເນື້ອທີ່ 550 ຕາແມັດ ຢູ່ບ້ານດອນໜູນ, ເມືືອງໄຊທານີ (ໃສ່ໃນເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 6.000 ຕາແມັດ) ນອກຈາກເຮືອນຮົ່ມສຳລັບຜະລິດຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນແລ້ວ ທ່ານ ນາງ ວິລາວັນ ຍັງມີແຜນຈະສ້າງສູນການສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມ ສາທິດວິທີການຜະລິດຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນທີ່ຢາກສ້າງອາຊີບ ແລະ ໃຫ້ຄົນຮຸ້ນຫຼັງໄດ້ສຶກສາວິທີການ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ໄປຕໍ່ຍອດທຸລະກິດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້. ຄາດຄະເນວ່າ ຈະສ້າງສໍາເລັດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ນີ້.
ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈລາຍລະອຽດໃນການລ້ຽງ ແລະ ຊື້ຜະລິດຕະພັນຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ ສາມາດສອບຖາມວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ສຸກສຳລານຟາມ ໄດ້ໂດຍກົງ ໂທ: 030 5735 999, 020 5560 1999, Facebook Page: ຟາມ ສຸກສໍາລານ – Souksamlane Farm.
Loading...