ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂຮງຊ່າງຫັດ ຖະກຳ ຟ້າວັດທະນາ ດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດເຄື່ອງປະດັບ, ໂອ ແລະ ຂັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະເງິນ, ຄໍາ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດນີ້ແມ່ນດຳເນີນໃນຮູບແບບຄອບຄົວ ໂດຍການນໍາເຂົ້າໂລຫະເງິນ ແລະ ຄໍາ ໃນປີ 1991 ຍ້ອນມີຄວາມຄິດຢາກນໍາເອົາໂລຫະເງິນ ແລະ ຄໍາ ທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນມາຂາຍຢູ່ລາວ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນ ໂລຫະເງິນ ແລະ ຄໍາ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ອອກໂດຍການສ້າງຕັ້ງໂຮງຊ່າງໃນປີ 1997 ມີນາຍຊ່າງພຽງແຕ່ 4-5 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ ທ່ານ ຟ້າວັດທະນາ ພູມມະສັກ ໄດ້ສຶບທອດທຸລະກິດຈາກພໍ່ແມ່ ມາໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ໂດຍໄດ້ພັດທະນາໂຮງຊ່າງແບບຄອບຄົວ ມາເປັນ ໂຮງງານຜະລິດທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 50-60 ຄົນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການສົ່ງອອກ. ໃນໂຮງງານປະກອບມີ ຫ້ອງຕີເຄື່ອງນ້ອຍ, ຫ້ອງຄັດ, ຫ້ອງຍ້ອມສີ, ຫ້ອງຫຼໍ່ ແລະ ຫ້ອງອອກແບບກຣາຟຟິກ ນອກນີ້ ກໍ່ມີລະບົບບໍາບັດກິ່ນເພື່ອເປັນມີດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕອນເປັນໂຮງຊ່າງຫັດຖະກຳຄອບຄົວ ແມ່ນເນັ້ນ ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ສາມາດຊື້ສິນຄ້າລາຄາແພງ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ເນັ້ນສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ມີກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍວາງເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດລາຄາ ເພີ່ມຄຸນນະພາບ ແລະ ສົ່ງອອກ, ອັດຕາສ່ວນໂລຫະທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ໂຮງງານແມ່ນ ໂລຫະເງິນ ມີປະມານ 60%, ໂລຫະຄໍາ ປະມານ 10% ແລະ ໂລຫະອື່ນໆ ປະມານ 30%. ໂຮງງານໃຫ້ບໍລິການອອກແບບລວດລາຍພ້ອມທັງຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດເອົາແບບມາໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດໃຫ້ ໂດຍໂຮງງານຈະຍິງໂລໂກ້ລົງໃນສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ປັດຈຸບັນ ລູກຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 70-80% ແລະ ອີກ 20-30% ທີ່ເຫລືອແມ່ນ ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ສິງກະໂປ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອິນເດຍ. ຫຼັງຈາກເດືອນເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂຮງງານມີແຜນຈະເຮັດການຕະຫຼາດ ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີແຜນຈະເພີ່ມການຜະລິດຂຶ້ນ 10 ເທົ່າ (ຄາດວ່າຈະສາມາດຜະລິດເຄື່ອງເງິນໄດ້ 40-50 ກິໂລ ຕໍ່ເດືອນ).
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກຳ ຟ້າວັດທະນາ ຈັດຢູ່ໃນວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນໃນການຊື້ວັດຖຸດິບ (ໂລຫະຕ່າງໆເພື່ອມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າ) ຍ້ອນໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງດັ່ງກ່າວຂອງ ທສວ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເງິນທຶນສະສົມຂອງຕົນຊື້ເຄື່ອງມືການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຕິດຕັ້ງຕື່ມໃນໂຮງງານ. ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການແມ່ນ ການເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ລາຄາລວມວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າແຮງງານ) ໃນຕົວຈິງ ບາງລາຍການແມ່ນລູກຄ້າໄດ້ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ໂຮງງານ ເຊິ່ງໂຮງງານໄດ້ແຕ່ຄ່າແຮງງານຈາກລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ເສຍສ່ວນຕ່າງວັດຖຸດິບຂອງລູກຄ້ານຳ ສະນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຢາກສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແມ່ນບໍ່ເກັບສ່ວນທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂຮງງານໄດ້ມີການຈ້າງງານຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມາໃໝ່ໃນລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ຊັ້ນວິຊາຊີບ ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງໜ້າວຽກ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ. ນອກນີ້, ໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ທ່ານ ຟ້າວັດທະນາ ມີແຜນຈະສົ່ງອາຈານທີ່ມີປະສົບການດ້ານການອອກແບບເຄື່ອງປະດັບມາຈາກປະເທດໄທ ໄປເປັນຜູ້ຊ່ວຍສອນຢູ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍສອນເລື່ອງການອອກແບບເຄື່ອງປະດັບ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ການອອກແບບເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນັ້ນປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດໄດ້ ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສອນແມ່ນທາງໂຮງງານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ຖືວ່າເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ.
ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈໃນການຜະລິດເຄື່ອງປະດັບ, ໂອ ຫຼື ຂັນ ສາມາດພົວພັັນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກຳ ຟ້າວັດທະນາ ໄດ້ໂດຍກົງ:
ໂທ: (020) 5551 1115
Facebook Page: Thawin Production By Fawatthana
May be an image of indoor
May be an image of 6 people, people standing, people sitting and indoor
May be an image of 9 people, people sitting, people standing and indoor
Loading...